Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Lisa, 2021. Possibilities of three Swedish wild grown macroalgae : a study of three wild grown macroalgae in Swedish water,Saccharina latissima, Ulva lactuca and Palmaria palmata, andthe potential of uses in aspect of nutrition. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img] PDF
2MB

Abstract

Macroalgae are an important energy source in several parts of the world and the popularity of algae has increased because of the specific properties. Due to the good gelling properties of macroalgae, algae derived products such as alginates can be used as additives commonly used as stabilizers in several food items. With a changing climate, the interest in algae has increased, both because algae can easily be grown without any major impacts on the climate, as well as their versatile applicability in the food industry. In Sweden, algae is an unutilized source even though the sea is a treasure box full of eatable and usable macroalgae. This may be because of the lack of cultural connection to algae as food. This thesis is a review of current literature and thoroughly investigates Swedish grown macro algae with a focus on three specific species and their potential of uses, mainly focusing on the possibilities involving food. Information has been collected through databases, scientific articles and book chapters. The review concluded that Ulva lactuca, Saccharina latissima, Palmaria palmata have the potential of being incorporated in to different existing industries such as the food industry, pharmaceuticals, future bioplastic production, energy production and as feed and fertilizer in agriculture. Furthermore, a regulated incorporation of algae in diets and food products may result in texture improvement and show health benefits. However, rather than incorporating the algae as a whole into a diet, the algae will most likely be processed and refined into certain desired substances. Even though there is a market for algae derived substances, one may argue that macroalgae should also be incorporated in food due to its nutritional properties. U. lactuca is one of few species from the non-animal source that is rich in Vitamin B12, S. latissima is rich in dietary fibre and may be useful against obesity and P.palmata is rich in iodine and protein, and has an amino acid profile that can be better than chicken.

,

Makroalger, även kallat tång på svenska, är en viktig energikälla i flera delar av världen och dess specifika egenskaper har ökat dess popularitet. Tack vare dess goda gel egenskaper, har derivat från alger, så som alginater, ett användningsområde som tillsats och används i flera livsmedelsprodukter idag. Med klimatförändringar har intresset med alger ökat, både för att alger enkelt kan produceras utan större åverkan på klimatet samt att alger har ett brett användningsområde. I Sverige är tång en outnyttjad källa, trots att det omgärdande havet är en skattkista med ätbara och användbara alger. Detta beror troligtvis på brist i kulturella kopplingar mellan alger och det svenska kulinariska köket. Denna essä är en litteratgenomgång innefattande nutida vetenskaper och kunskaper inom svenskt växande makroalger med fokus på tre specifika arter och dess potential, främst inriktat på användningsområden inom livsmedelsindustrin. Denna essä visar på att Ulva lactuca, Saccharina latissima, Palmaria palmata har en möjlighet att bli inkorporerat i flera befintliga industrier och användningsområden så som livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, framtidens plasttillverkning, energi framställning och som foder och gödning inom jordbruksnäringen. Utöver detta, kan en reglerad integrering av makroalger i livsmedel resultera i förbättrad textur i kombination med hälsofördelar. Dock, är troligtvis en integrering av hela makroalger i dieten inte ett alternativ, utan makroalger behöver troligtvis bli processad efter önskade egenskaper för att bli accepterad av konsumenten. Även om det idag finns en marknad för derivat från makroalger, bör man fundera på om makroalger även bör finnas med i den svenska diet på grund av dess näringsämnen. U. lactuca är en av få arter, bortsätt från djurriket, som innehåller vitamin B12, S. latissima är rik i kostfiber vilket kan vara användbart i kampen mot ökat övervikt och P.palmata har en hög nivå av jod och proteininnehåll, med en aminosyra profil som kan vara bättre än i kyckling.

Main title:Possibilities of three Swedish wild grown macroalgae
Subtitle:a study of three wild grown macroalgae in Swedish water,Saccharina latissima, Ulva lactuca and Palmaria palmata, andthe potential of uses in aspect of nutrition
Authors:Andersson, Lisa
Supervisor:Pickova, Jana
Examiner:Sampels, Sabine
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2020:31
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Macroalgae, Ulva lactuca, Saccharina latissima, Palmaria palmata
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16853
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16853
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:28 Jun 2021 11:26
Metadata Last Modified:29 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics