Home About Browse Search
Svenska


Hansen, Tina, 2021. Ultraljudsmätning av benens muskulatur : reliabilitet av tvärsnittsmätning hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att mäta muskelutveckling kan vara användbart exempelvis för att monitorera hypertrofi i samband
med prestationshöjande träning eller utvärdera muskelutveckling i samband med rehabilitering efter
skada. Ultraljudsmätning har visats vara en snabb, enkel, repeterbar och tillförlitlig metod för att
mäta muskulatur på människa och hund. På häst saknas det validerade metoder för att mäta muskulatur. Denna studie är ett första steg mot att validera en metod för att mäta muskelutveckling hos
häst. Studien syftar till att undersöka repeterbarheten och reproducerbarheten av tvärsnittsmätning
med ultraljud.
I en experimentell studie har tre observatörer gjort upprepade ultraljudsmätningar på elva hästar
enligt ett standardiserat protokoll. Mätningar har gjorts distalt om armbågen på frambenet samt
proximalt och distalt om knäleden på bakbenet. Observatörerna har gjort fyra olika endimensionella
tvärsnittsmätningar av muskelgrupperna i respektive anatomiskt område. För att analysera överensstämmelsen inom och mellan observatörerna har intraklasskorrelation beräknats.
Beräkningarna visar generellt på god till utmärkt intrareliabilitet men dålig till måttlig interreliabilitet. Detta indikerar att mätningarna är repeterbara men ej särskilt reproducerbara. Det har uppmärksammats brister i mätmetodens utformning som sannolikt har påverkat reliabiliteten. Bristerna
innefattar bland annat mätplanens placering, vinkel på ultraljudsproben och mängden applicerat
tryck. Studien ger indikationer på att tvärsnittsmätning med ultraljud kan vara en enkel och repeterbar metod för mätning av muskulatur hos häst. Upprepade mätningar av en och samma häst bör
göras av samma person och enligt rekommendationer kring brister i mätmetodens utformning. För
att utveckla interreliabiliteten och validera metoden krävs mer forskning.

,

Measurements of muscular development could be useful e.g., to monitor muscular hypertrophy in
response to performance enhancing training or to evaluate muscular development during rehabilitation after injury. Ultrasonographic cross-sectional measurements has shown to be fast, simple, repeatable and reliable when measuring musculature in humans and in dogs. There is no validated
method available for horses as of today. This study aims to be a first step towards validating a
method to measure muscular development in horses. The study seeks to investigate the repeatability
and reproducibility of ultrasonographic cross-sectional measurements.
In an experimental study, three observers performed multiple ultrasonographic measurements of
eleven horses. Measurements were taken distal to the elbow in the front leg and proximal as well as
distal to the stifle in the hind leg. The observers made four different one-dimensional cross-sectional
measurements for each of the various anatomical areas. Intraclass correlation coefficient (ICC) were
calculated to analyze agreement within and between observers.
Calculations demonstrated a good to excellent intra-observer reliability but a poor to moderate interobserver reliability. These results indicate that measurements are repeatable but not very reproducible. Several shortcomings regarding the design of the measuring method has been noticed. Some
of these involve the position of the measuring planes, the angle of the ultrasonographic transducer
and the applied amount of pressure. These shortcomings may explain some of the poor reliability.
This study indicates that ultrasonographic cross-sectional measurements could be a simple and repeatable method to measure equine musculature. Repeated measurements should be performed by
the same individual for each patient and in accordance with the recommendations that has been
given regarding the measuring method. More studies need to be conducted in order to develop the
inter-observer reliability and validate this method.

Main title:Ultraljudsmätning av benens muskulatur
Subtitle:reliabilitet av tvärsnittsmätning hos häst
Authors:Hansen, Tina
Supervisor:Hernlund, Elin and Wallman, Axel and Pleyers, Quentin
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:muskulatur, häst, ultraljud, tvärsnitt, repeterbarhet, reproducerbarhet, intrareliabilitet, interreliabilitet, ICC, rehabilitering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16448
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16448
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2021 07:49
Metadata Last Modified:19 Feb 2021 02:01

Repository Staff Only: item control page