Home About Browse Search
Svenska


Ekvall, Lovisa, 2021. Hur sår community gardens fröet för gemenskap? : en undersökning av community gardens sociala kapital i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
775kB

Abstract

Följande arbete undersöker hur socialt kapital kan skapas i community gardens. Det finns ett behov av en bredare förståelse hos stadsplanerare kring vikten av community gardens, detta för att kunna skapa mer gemenskap i samhället. Idag utgör ensamhet och isolering ett globalt problem som visat negativ inverkan på människors hälsa. Odling i community gardens har visat sig vara en gynnsam gruppaktivitet för att känna delaktighet till andra (Firth et al 2011). Metoden för arbetet utgörs av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med medlemmar på styrelsepositioner. Utformningen av arbetet bygger på tidigare studier genomförda av Firth et al (2011) samt Kingsley & Townsend (2006). Valet av teori för undersökningen bygger på inspiration från tidigare forskning kring socialt kapital i ämnesområdet stadsodling. Socialt kapital identifierar och klassificerar kontaktnät mellan individer och grupper i samhället. Dessa kontaktnät kan bidra till mervärden som gynnar personer utanför odlingssammanhanget. Arbetet visar att administrativas yrkesroller och utbildning är viktigt för skapandet av socialt kapital. Övriga faktorer som stärker det sociala kapitalet är goda relationer till kommun och myndighetspersoner. Skapandet av en tredje plats där interaktioner kan ske ohämmat mellan deltagarna är en viktig omständighet. Ytterligare en öppning för att skapa inkludering och nya bekantskaper är att interagera och arbeta i mindre arbetsgrupper.

,

The following investigation, studies the occurrence of social capital in community gardens and how it can be achieved. It is of great importance for city planners to understand the phenomenon community gardens and their relevance for generating the feeling of solidarity in cities. Loneliness and isolation are a global issue in today’s society that affects people’s general health. Community gardening has shown promising results as a collective activity regarding the feeling of participation and inclusiveness for individuals (Firth et al 2011). The method for the study was centred around qualitative semi structured interviews with board members in the community gardens. The structure of the study has been influenced by earlier research by Firth et al. (2011) and Kingsley & Townsend (2006). The theory for the investigation is selected due to inspiration from earlier research in the scientific field of social capital and urban agriculture. Social capital identifies and classifies networks between people and groups in society. These links can result in profits such as members gaining experience that could be applied further, outside of the garden community. The findings have shown tendencies of producing social capital through the administration’s occupation and degrees. The second finding suggests that a good relationship with municipalities can influence the outcome of social capital. The creation of a third place where interactions between members and neighbours could occur was also a crucial circumstance. Lastly the importance of working in small varying groups was identified because it allowed people to get new acquaintances from different socioeconomic backgrounds.

Main title:Hur sår community gardens fröet för gemenskap?
Subtitle:en undersökning av community gardens sociala kapital i Sverige
Authors:Ekvall, Lovisa
Supervisor:Alarcon Ferrari, Cristian
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:community garden, socialt kapital, gemenskap, nätverk, tillit, kollektiv odling, intervju
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500224
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500224
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2021 11:27
Metadata Last Modified:08 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics