Home About Browse Search
Svenska


Dahlgren, Ellen, 2021. Påverkan av jordbearbetning och pesticider på abundans och födoval hos jordlöpare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img] PDF
2MB

Abstract

Syftet med denna uppsats är att undersöka om jordlöpares predationsspecialisering (d’) och aktivitetsdensitet (förekomst) påverkas av jordbearbetning, insekticid- och herbicidanvändning.
Jordlöpare har samlats in från höstsådda fält i fyra olika länder i Europa och utifrån deras maginnehåll har ett predationsspecialiseringsindex (d’) för ogräsfrön, bladlöss (Aphidoidea), daggmaskar (Lumbricidae) och hoppstjärtar (Collembola) beräknats. Predationsspecialisering (d’) är ett mått på hur specialiserade jordlöpare är på att konsumera en viss födotyp i förhållande till övriga undersökta sådana. För statistiska analyser har linjära regressioner och Students t-test utförts i R. Resultaten visar att vid insekticidanvändning och ökad herbicidintensitet minskar både jordlöparnas predationsspecialisering (d’) på ogräsfrön och bladlöss samt deras aktivitetsdensitet. Insekticidanvändningen minskade även predationsspecialiseringen (d’) på hoppstjärtar. Mellan jordbearbetningsmetoderna plöjning och plöjningsfritt upptäcktes ingen skillnad på varken predationsspecialisering (d’) eller aktivitetsdensitet, vilket kan bero på hög förekomst av insekticider och herbicider i de plöjningsfria systemen. Resultaten tyder på att jordlöpare uppvisar mer generalistiska snarare än specialiserade födobeteenden samt får en lägre aktivitetsdensitet när fler kemiska bekämpningsmedel används i jordbruket.

,

The essay aims to investigate if carabid predation specialization and activity density is affected by tillage or use of insecticides and herbicides.
Carabids (Carabidae) were collected from autumn sown fields in four European countries, and from their gut content a predation specialization index (d’) for weed seeds, aphids (Aphidoidea), earthworms (Lumbricidae) and springtails (Collembola) were calculated. Predation specialization (d’) measures how specialized the carabids are in consuming one particular prey type compared to the other studied prey types. Statistical analyses included linear regressions and Student’s t-test and were conducted in R. Results indicate that the use of insecticides and increasing use of herbicides decrease both the carabid’s predation specialization (d’) of weed seeds and aphids as well as their activity density. Insecticide use also showed a decreased predation specialization on springtails. When compared, no difference in the effects on either predation specialization (d’) or activity density were found between inversion and non-inversion tillage. This may be caused by intensive use of insecticides and herbicides in the non-inversion systems. The results suggest that when pesticides are used carabids tend to show generalist rather than specialist behaviour and reduce their activity density in agriculture.

Main title:Påverkan av jordbearbetning och pesticider på abundans och födoval hos jordlöpare
Authors:Dahlgren, Ellen
Supervisor:Daouti, Eirini Lamprini and Jonsson, Mattias
Examiner:Bommarco, Riccardo
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:jordlöpare, ogräsfröpredation, bladluspredation, alternativ föda, insekticider, herbicider, jordbearbetning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16813
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16813
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Weeds and weed control
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2021 06:50
Metadata Last Modified:23 Jun 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page