Home About Browse Search
Svenska


Ekvall, Stina and Jonsson, Filippa, 2021. Pre-visit pharmaceuticals : ett sätt att minska stress hos hundar vid veterinärbesök. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
999kB

Abstract

Djursjukvård är ett område under ständig utveckling som drivs av viljan att öka djurvälfärden och
kunna hjälpa så många djur som möjligt. Ofta när detta ämne diskuteras ligger fokus på
komplicerade medicinska behandlingar och exklusiv utrustning, men något som sällan ligger i fokus
är hur djuren upplever situationen. Ett besök på veterinärkliniken är förknippat med stress av
varierande grad hos både hundar och dess ägare, ibland till den grad att en klinisk undersökning inte
är möjlig. På grund av detta och de djurvälfärdsproblem det för med sig är det viktigt att de möjliga
hjälpmedel som finns är kända och används. Några exempel på dessa är olika typer av träning,
stressfri hantering och pre-visit pharmaceuticals(PVP). Metoderna som används anpassas efter den
specifika individen. Ofta räcker det med att undvika stressande situationer som onödig fasthållning
och kontakt med andra hundar, men detta är inte alltid fallet. Det är då PVP kan användas. Det finns
ett flertal möjliga läkemedel som kan användas för att undvika stresspåslag, fokus i detta
examensarbete inom djuromvårdnad ligger på de fyra substanserna dexmedetomidin, gabapentin,
imepitoin och trazodon. För att få bästa möjliga effekt av PVP bör det administreras i god tid innan
besöket på kliniken. Vanligast är att djurägare ger läkemedlet till sin hund i hemmet innan
transporten till kliniken då symtomen på stress kan uppstå redan innan ankomst.
Genom att söka via Scopus, PubMed och Google Scholar har litteratur om substanserna
dexmedetomidin, gabapentin, imepitoin och trazodon som PVP hittats. De studier som har valts
gällande dessa substanser har blivit presenterade och resultaten sammanfattade i en tabell för
tydligare överblick. Den slutsats som har dragits är att alla de undersökta substanserna är alla
lämpliga som PVP för hund, men innan användning bör deras specifika indikationer och
kontraindikationer övervägas. Varken dessa eller andra läkemedel bör användas som enskild metod
för att få ett hanterbart veterinärbesök. För att nå framgång bör PVP kombineras med metoder som
stressfri hantering och träning.

,

Veterinary medicine is an area where constant development happens with the aim to improve animal
welfare and to be able to provide help for as many animals as possible. . Often when this subject is
discussed the focus lies on complicated medical treatments and special tools, but how the animals
experience the situation is rarely the focus of the discussion. A visit to the vet is associated with
stress in varying degrees for both dogs and their owners, sometimes to the extent that a clinical
examination is impossible. For practical reasons as well as for animal welfare aspects, the possible
options to help stressed animals must be known and utilized. Some examples of these are training,
fear-free handling and pre-visit pharmaceuticals (PVP). Which methods should be used in each
specific case will vary. Often, simply avoiding stressful situations such as unnecessary restraining
or encountering other dogs will be sufficient. When that is not enough, PVPs can be used. Several
substances are used to facilitate calmness. In this degree project, the substances dexmedetomidine,
gabapentin, imepitoin and trazodone were examined. To get the best possible effect from PVP, it
should be administered well in advance of the visit to the clinic. Usually, the owner administers the
pharmaceuticals to their dog at home before the transportation to the clinic since symptoms of stress
sometimes appear before arrival.
Scopus, PubMed and Google Scholar were used for finding literature about the use of
dexmedetomidine, gabapentin, imepitoin and trazodone as PVP. The selected studies regarding each
of these pharmaceuticals are presented, and the findings summarised to enable a clearer overview.
In conclusion, dexmedetomidine, gabapentin, imepitoin and trazodone are all suitable as pre -visit
pharmaceuticals for dogs. However, their specific indications and contraindications must be
carefully considered. Neither these nor any other PVP should be relied on as the sole method for a
manageable veterinary visit. To be successful, medication should be used in combination with
methods such as low-stress handling and training.

Main title:Pre-visit pharmaceuticals
Subtitle:ett sätt att minska stress hos hundar vid veterinärbesök
Authors:Ekvall, Stina and Jonsson, Filippa
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Lundberg, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:dexmedetomidin, gabapentin, hund, imepitoin, trazodon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16934
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16934
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2021 08:44
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics