Home About Browse Search
Svenska


Friberg, Oscar and Jönsson, Amelie, 2021. Value creation through cluster network in the Swedish food sector : case study of four food companies operating in a cluster network. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Globalization has drastically changed the global market in recent years, which has prompted businesses to adjust the way they operate. This evolutionary step has also affected the food sector, where new opportunities for production and transportation have challenged firms in the sector to utilize new methods for value creation. Further, many SMEs are lacking competencies, capital and resources needed to develop on their own. One method that is becoming more prominent, both within and outside the food sector, is to create corporate gains by cooperation with other firms. This process of value creation can occur when multiple companies within the same sector all operate in close geographical vicinity to each other, in what is defined as a cluster. The purpose of this study is to examine different factors that are determinant for a company when deciding to operate in a cluster network. Furthermore, this study will investigate how these factors are contributing to value creation for both an individual company and for the cluster it operates within.
In order to investigate this and collect empirical data, a case study has been done. The data were collected through semi-structured interviews with four actors that have established their business or a part of their business in a cluster located in the south of Sweden, namely Foodhills AB, Sydgrönt, Glimåkra Åkeri AB and Air Liquide AB. These firms are all prominent actors in the cluster with similar values, all operating in some part of the food sector. Foodhills AB is the owner of the facility that houses these companies, and the founder of the Bjuv business cluster.
The empirical material collected for the present study is supported by a theoretical framework consisting of different theories, that all can be tied to value creation through cluster networks. The theories presented are location, cluster, shared resources and infrastructure, transaction costs and social capital through which the framework constructs an understanding of networking, and further how it may contribute to value creation.
The factors that influence a company's decision to operate in a cluster network are many and differ based on the vision and intents of said company. However, the access to a sector-connected network is an essential factor for many, with firms wanting to utilize this access to both spawn new ideas and build partnerships with other cluster-based companies. Further, operating at a favorable location with existing infrastructure and resources, which can both be accessed and shared, can cut costs and minimize use of capital for cluster-based companies. Finally, these factors will work in optimally if the cluster has a shared vision with its occupant having similar values, as the network is strengthened by unity.

,

Till följd av globaliseringen har den globala marknaden förändrats vilket även har påverkat hur enskilda företag drivs och verkar. Denna utveckling har bland annat haft inverkan på livsmedelssektorn där nya möjligheter och tillvägagångssätt för produktion och optimering efterfrågas. Dessutom saknar många små- och medelstora företag (SMEs) resurser för att utvecklas och hitta innovativa lösningar på egen hand. En metod som blir mer prominent, både inom och utanför livsmedelssektorn, är att skapa värde genom samverkan med andra företag. Den värdeskapande processen kan ske när flertalet företag inom en viss sektor väljer att verka på samma plats, i vad som kan definieras som ett kluster.
Syftet med förevarande studie är att undersöka vilka faktorer som spelar in när ett företag väljer att ansluta sin verksamhet i ett klusternätverk. Vidare har studien undersökt hur dessa faktorer bidrar till att skapa värde, både inom ett individuellt företag samt för klustret som helhet.
För att kunna besvara syftet och forskningsfrågorna har ett livsmedelskluster i Skåne undersökts. Det empiriska materialet har samlats in via semistrukturerade intervjuer med fyra aktörer som etablerats i klustret, Foodhills AB, Sydgrönt, Glimåkra Åkeri och Air Liquide AB. Foodhills AB är ägaren av fastigheten och lokalerna som huserar klusterföretagen. Samtliga företag delar är aktiva inom livsmedelssektorn och delar visionen om klustrets framtid.
Det empiriska materialet stödjs av ett teoretiskt ramverk vilket består av flertalet teorier som alla kan kopplas till värdeskapande genom klusternärverk. De teorier som presenteras är plats, kluster, resurser och infrastruktur, transaktionskostnader och socialt kapital. Genom dessa framställs en förståelse för nätverk, och vidare hur detta kan bidra till värdeskapande.
De faktorer som påverkar ett företags beslut att verka inom ett klusternätverk är många och skiljer sig beroende på företagens enskilda verksamhet. Tillgången till ett nätverk med starka kopplingar till livsmedelssektorn är däremot en viktig faktor för samtliga företag som medverkat i fallstudien. Nätverket är ett verktyg för resursutbyte men också för att bygga relationer med andra företag inom samma sektor. Att kunna verka på en gynnsam plats med redan existerande infrastruktur och resurser, vilka både kan användas och delas, kan fungera som en kostminimerande aspekt för klusterbaserade företag. Avslutningsvis fungerar dessa faktorer optimalt om företagen i klustret har en delad vision och liknande intressen, då ett klusternätverk stärks av enighet.

Main title:Value creation through cluster network in the Swedish food sector
Subtitle:case study of four food companies operating in a cluster network
Authors:Friberg, Oscar and Jönsson, Amelie
Supervisor:Hakelius, Karin and Jonsson, Josefina
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1339
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:cluster, food companies, infrastructure, network, resources, social capital, transaction costs, value creation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16740
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16740
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:10 Jun 2021 06:15
Metadata Last Modified:11 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics