Home About Browse Search
Svenska


Astafourova, Alexandra, 2021. Att sakta ner i en värld i full fart : vistelse i stadens naturliga miljöer för psykiskt välmående och medveten närvaro. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, samtidigt som vi förlorar kontakten med oss själva och naturen, i synnerhet i städerna där det hårdgjorda dominerar. Medveten närvaro är ett verktyg inom meditation som ska kunna ge oss denna koppling åter, samt hjälpa oss med mental återhämtning. Två andra faktorer som kan verka positivt på det psykiska välmåendet är naturliga miljöer och rörelse. Arbetets syfte är att undersöka vad som kan generera medveten närvaro längs ett stadsnära grönstråk, där både möjligheten till rekreation och rörelse finns. Metoden för arbetet har bestått av genomgång av teoretiskt underlag, platsbesök av befintliga stråk med efterföljande analys, och slutligen en sammanfattande gestaltning. Tre viktiga aspekter för en mental återhämtning har visat sig vara upplevelser, utrymme och avskärmning. I diskussionen tas olika faktorers relevans upp för att generera medveten närvaro. Slutsatsen dras att det i första hand handlar om att tillgängliggöra naturliga miljöer, därefter förstärka dess egenskaper.

,

Declining mental health as well as the loss of contact with oneself and nature are increasing societal problems. The latter applies especially to cities, where impermeable surfaces dominate. Mindfulness is a practice in meditation, which has the potential to give us back this connection, while also improving our mental wellbeing. Other factors including natural environments and exercise can increase this effect. Therefore, this thesis focuses on how to generate mindfulness in the process of designing green paths in the city’s periphery. The methods used in this study consist of a theoretical investigation, visits of existing paths with a succeeding analysis, and a final design that summarizes the work. Three aspects of special importance for mentally restorative environments are identified: experiences, space and screening. In the concluding part of the thesis the importance of factors generating mindfulness are discussed. The conclusion made is that it is most crucial to preserve and restore natural environments in the cities, and only after that enhancing its qualities.

Main title:Att sakta ner i en värld i full fart
Subtitle:vistelse i stadens naturliga miljöer för psykiskt välmående och medveten närvaro
Authors:Astafourova, Alexandra
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, miljöpsykologi, mindfulness, återhämtning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500193
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500193
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2021 06:42
Metadata Last Modified:11 Feb 2021 02:03

Repository Staff Only: item control page