Home About Browse Search
Svenska


Sköld, Carl and Stenberg, Markus, 2021. Värdering av skogsbruksfastigheter : hur skiljer sig värderingsprocessen mellan olika fastighetsmäklare?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
593kB

Abstract

Idag värderas skogsfastigheter som ska ut till försäljning vanligtvis av fastighetsmäklare. Vid en värdering ska fastighetsmäklaren således bedöma ett marknadsvärde för den enskilda fastigheten. Vid värdering av skogsfastigheter finns det ett par olika teoretiska metoder att tillgå för att göra en bedömning av värdet. Frågan är om dessa används i praktiken?

Eftersom marknaden bestämmer det slutgiltiga marknadspriset bör även deras efterfrågan på värdepåverkande faktorer tilläggas i värderingen. Exempel på dessa faktorer kan vara skogsfastighetens läge, virkesförråd och jaktvärden. Således föreligger en fråga i vilken hänsyn som tas till dessa värden i värderingen.

Syftet med studien är att utröna om registrerade fastighetsmäklare nyttjar de teoretiska metoderna i praktiken då de värderar en obebyggd skogsfastighet. Fokus läggs även på vilka som är de mest avgörande värdepåverkande faktorerna vid värdering.

Studiens resultat är baserat på kvalitativa intervjuer med registrerade fastighetsmäklare från olika mäklarfirmor vilka är verksamma i södra Sverige. De deltagande informanterna är specialiserade på skogsfastigheter och innehar över 10 års erfarenhet inom ämnet.

Studiens resultat visar att det förekommer en informell värderingsmetod bland registrerade fastighetsmäklare som grundar sig i en av de teoretiska metoderna. Studien tyder också på att fastighetsmäklare fokuserar på att identifiera, räkna ut och värdesätta vissa nyckelindikatorer i form av bland annat virkesförråd, kapitaltäthet och areal.

Ingen markant skillnad i vare sig värderingsmetod eller prioritering av värdepåverkande faktorer mellan olika fastighetsmäklare går att utröna vilket kan indikera på att arbetssättet är utbrett inom branschen.

,

Today, forest properties that are sold on the open market are usually valued by real estate agents. The real estate agent must therefore assess a market value for the individual property. When valuing forest properties, there are a couple of different theoretical methods available to assess the value. The question is, are these used in practice?

Since the market determines the final market price, their demand for value-influencing factors should also be added to the valuation. Examples of these factors can be the location of the forest property, timber storage and hunting values. Thus, there is a question in which account is taken of these values in the valuation.

The purpose of the study is to determine whether registered real estate agents use the theoretical methods in practice when valuing an unsettled forest property. The focus will also be on the most decisive value factors in valuation.

The results of the study are based on qualitative interviews with registered real estate agents from different brokerage companies operating in southern Sweden. The participating informants specialize in forest properties and have over 10 years of experience in the subject.

The results of the study show that there is an informal valuation method among registered real estate agents based on one of the theoretical methods. The study also suggests that real estate agents focus on identifying, calculating, and valuing certain key indicators. These key indicators are, inter alia, timber storage, capital density and total area.

No significant difference in either valuation method or prioritization of value-affecting factors between different real estate agents can be found, which may indicate that the working method is widespread in the industry.

Main title:Värdering av skogsbruksfastigheter
Subtitle:hur skiljer sig värderingsprocessen mellan olika fastighetsmäklare?
Authors:Sköld, Carl and Stenberg, Markus
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:18
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:fastighetsmäklare, skogsfastigheter, värdering, värderingsmetoder, värdepåverkande faktorer, forest properties, real estate agents, valuation, valuation methods, value factors
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16732
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16732
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2021 11:32
Metadata Last Modified:29 Jun 2021 07:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics