Home About Browse Search
Svenska


Dahlberg, Tore, 2021. Grandödens och andra faktorers effekt på aspens lavflora i Fiby urskog. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Fiby urskog är sedan lång tid tillbaka känt för en stor biologisk mångfald med många hotade arter. Bland annat finns en intressant lavflora knuten till områdets gamla aspar. Under sommaren 2019 dog stora delar av områdets granar av granbarkborreangrepp. De ändrade ljus-, fukt- och
vindförhållandena som följer av detta kommer att förändra livsvillkoren för många av skogens arter. Syftet med detta arbete är att det ska ligga till grund för senare inventeringar av aspens lavflora när effekterna av grandöden börjat visa sig tydligt. Ett annat syfte är att undersöka hur ljus, fukt och andra omvärldsfaktorer, som inte direkt berörs av grandöd, påverkar förekomsten av dessa lavarter
i reservatet.
Sexton lavarter, varav de flesta används som naturvårdsarter, eftersöktes på 160 aspar i olika delar av Fiby. Lavarnas bålarea samt omfattningen av olika omvärldsfaktorer noterades vid varje träd. Av de eftersökta arterna hittades 15 i inventeringen, varav åtta i sådan omfattning att omvärldsfaktorernas påverkan på dem kunde analyseras närmare. Trots detta var det svårt att dra
några slutsatser kring enstaka faktorers påverkan när områdena som lavarna hittades i skiljde sig åt
i så många faktorer. De flesta signalarter hittades framförallt i reservatets inre delar medan exempelvis vägglav och asporangelav endast återfanns i reservatets ljusare östra kant med klenare aspar. Detta arbete bidrar med viss ytterligare kunskap om aspens lavflora i Fiby, men särskilt värdefullt kan arbetet bli om en uppföljning görs i framtiden.

,

The value of Fiby urskog as a place with high biodiversity and home to many threatened species has been known for a long time. For instance, the epiphytic lichen flora on the old aspens Populus tremula of Fiby is rich. During the summer of 2019 great amounts of Norway spruce Picea abies
was killed in the reserve by the bark beetle Ips typographus. Changed conditions in moisture, wind and light will now change the life conditions for many of the species living there. The aim of the study is to provide an investigation of the lichen flora for future comparisons, when the effects of spruce loss will be fully shown. Another aim is to analyze how different biotic and abiotic factors
affect the presence of different species in the current state of Fiby.
Sixteen lichen species were chosen to represent the flora, most of them used as indicator species in nature conservation while some are more trivial. They were investigated on the base of 160 aspens in different parts of Fiby. The thalli area and the presence of external factors at each tree was then measured. Fifteen of the chosen species were found and eight of them in amounts allowing closer examination. The indicator species were mainly found in the inner, darker parts of Fiby with larger trees. More trivial species such as Xanthoria parietina and Gyalolechia flavorubescens were,however, found at the eastern, lighter edge of the reserve. Many factors varied between the parts of Fiby which made it hard to understand the effect of each factor alone on the lichens. This project provides some further knowledge on the lichen flora of Fiby with some new findings of threatened species. The work becomes even more valuable if the inventories are repeated in the future.

Main title:Grandödens och andra faktorers effekt på aspens lavflora i Fiby urskog
Authors:Dahlberg, Tore
Supervisor:Jonsell, Mats
Examiner:Ranius, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Ecology
Keywords:Fiby, granbarkborre, lavar, asp, ljus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16779
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16779
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2021 11:03
Metadata Last Modified:16 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics