Home About Browse Search
Svenska


Österman, Michaela, 2021. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats
mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien
är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed
antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. Det
var 15 gyltor med i försöket och deras 231 kultingar. Gyltorna filmades från 18 h innan grisning
fram till 2 h efter grisning. Gyltorna delades in i 3 olika grupper, gyltor som ägnade mycket (HÖG)
respektive lite (LÅG) tid åt bobygge och de gyltor som inte placerades i någon av dessa två grupper
placerades i gruppen MEDEL. Smågrisarna vägdes vid födsel och avvänjning. Smågrisarna som dog
obducerades för att ta reda på dödsorsak. Det var en stor individuell skillnad i hur mycket tid som
spenderades åt bobygge hos de olika gyltorna. HÖG hade signifikant en högre bobyggnadstid vid
jämförelse med LÅG (medianvärde 268 min resp. 62 min, p= 0,021) även mellan HÖG och MEDEL
(medianvärde 122min för MEDEL, p=0,008) samt mellan LÅG och MEDEL (p=0,008) fanns signifikant skillnad. Inget samband kunde ses mellan dödligheten och de olika kategorierna som gyltorna delades in i. Numeriskt kunde en skillnad ses mellan antalet klämda smågrisar och bobyggnadsbeteendet 1–6 h innan grisning men skillnaden var ej signifikant. Gyltorna som klämde ihjäl kultingarna utförde mindre bobyggnadsbeteende 1–6 h innan grisning medan de andra gyltornas bobyggnadsbeteende ökade fram till sista timmen innan grisningen. Tillväxten påverkades inte av bobygget (p=0,117) medan antalet avvanda hade betydelse (p=0,025). Vid färre antal smågrisar i kullen desto högre tillväxt. Fortsatt forskning inom bobyggnadsbeteende med fler djur krävs för att
kunna säga mer om hur det påverkar smågrisarna.

,

Sows has a strong motivation of building a nest before farrowing although their environment has
changed a lot from living outside and now instead, they live inside with heated floors in the piglet
corner. The purpose of this study is to see how the gilts nesting behavior will affect the number of
weaned piglets and their weaned weight and to investigate why the piglets die. There were 15 gilts
in the study and their 231 piglets. The gilts were filmed from 18 h before farrowing until 2 hours
after. The gilts were divided into three groups, one with gilts that spent a lot of time nest-building
(HIGH) respective less time (LOW) and those gilts that was not placed in one of the two groups
were placed in a new group (MIDDLE). The piglets were weight at birth and at weaning. Those
piglets that died were examined to find out what caused the death. The gilts had a wide individual
difference in nest building time. HIGH spent significantly more time nest building compared to
LOW (median value 268 min, respective 62 min, p=0,021) and between HIGH and MIDDLE (median value for MIDDLE 122 min, p=0,008), MIDDLE and LOW (p=0,008). Between piglet mortality and the three groups of gilts there were no significant difference. But when comparing the number of crushed piglets and nest-building behavior I could see a numerical difference 1-6 h before
farrowing. Those gilts that crushed one or more piglets spent less time nest-building close to farrowing than the gilts that did not crush any piglet. However, the difference was not statistically
significant. Nest-building did not affect the growth rate (p=0,117), but the number of weaned piglets
did (p=0,025). When there’s few piglets in a litter the growth rate will increase. Further research in
nest-building behavior with a larger number of animals needs to be examined to see what affects the
piglets.

Main title:Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?
Authors:Österman, Michaela
Supervisor:Westin, Rebecka and Wallenbeck, Anna and Ryytty Sylvén, Kaisa
Examiner:Andersson, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:bobyggnadsbeteende, smågrisöverlevnad, smågrisdödlighet, bobygge, grisning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16494
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16494
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2021 09:55
Metadata Last Modified:02 Mar 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page