Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Annie, 2021. Förekomst av missbildningar hos kattungar, och en undersökning av relationerna mellan missbildningar, dödfödsel och kejsarsnitt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Missbildningar förekommer hos kattungar och orsakar olika grader av lidande. En del missbildningar ökar även risken för dödfödsel och förlossningskomplikationer. Variationer mellan olika kattraser har setts vad gäller förekomst av vissa missbildningar, risk för dödfödsel och behov av kejsarsnitt. Detta arbete har sammanställt missbildningar hos katt som finns rapporterade i vetenskapliga
artiklar och en enkätstudie har genomförts. Enkäten innehöll frågor gällande ras, kullstorlek, förlossning och förekomst av missbildning och dödfödsel. Den riktade sig till raskattuppfödare i Sverige och gällde kullar födda 2019. Av de 1983 uppfödare som mejlats enkäten var det 711 (36 %)
som besvarade den, varav 438 (62 %) hade fått minst en kull 2019 och besvarat enkäten fullständigt.
Resultatet visar att missbildningar förekom i 16 % av alla kattungekullar. Av de 3030 kattungarna
som föddes hade 4,6 % en eller flera missbildningar. En hög andel av de missbildade kattungarna
(79 %) var dödfödda, självdog eller avlivades. Skelettmissbildningar i huvud, ben/tassar, ryggrad,
bröstkorg eller svans var de vanligast förekommande missbildningarna, följt av gomspalt. Dödfödsel
(utan synlig missbildning) förekom i 18,9 % av kullarna och 6,3 % av kattungarna var drabbade.
Det var fler dödfödda kattungar (utan synlig missbildning) i kullar där missbildning förekom än i
kullar utan förekomst av missbildning. Kejsarsnitt utfördes vid 7,7 % av förlossningarna. Andelen
kejsarsnitt var inte högre för kullar med förekomst av missbildning än för de utan. Det var fler dödfödda kattungar i de kullar som förlöstes med kejsarsnitt än i de som förlöstes naturligt. Risken för
missbildning, dödfödsel och kejsarsnitt varierade med ras.

,

Congenital malformations occur in kittens and may cause different degrees of suffering. Many malformations also increase the risk of stillbirth and dystocia. Differences between breeds in incidence
of some congenital abnormalities, risk of stillborn kittens and cesarean sections have been reported.
This study summarizes malformations in cats reported in scientific papers and the results of a questionnaire. The questionnaire was sent out to pedigree cat breeders in Sweden and contained questions about breed, litter size, delivery and incidence of malformations and stillbirths in litters born
in 2019. Of the 1983 breeders who got the questionnaire by e-mail, 711 (36%) answered it, of which
438 (62%) had at least one litter in 2019 and answered the questionnaire completely.
The results show that malformations occurred in 16% of all litters. Of the 3030 kittens born, 4.6%
had one or more malformations. A high proportion of malformed kittens (79%) where stillborn, died
or was euthanized. The most common malformations were skeletal (head, legs/paws, spine, chest or
tail), followed by cleft palate. Stillbirth (without visible malformation) affected 18.9% of the litters
and 6.3% of the kittens. There were more stillborn kittens (without visible malformation) in litters
with prevalence of malformations than in litters without. Cesarean sections were performed in 7.7%
of the parturitions. The proportion of cesarean sections was not higher in litters with prevalence of
malformations than in litters without. There were more stillborn kittens in litters delivered by cesarean section than in those who were born naturally. The risk of malformations, stillborn kittens and
cesarean sections varied between breeds.

Main title:Förekomst av missbildningar hos kattungar, och en undersökning av relationerna mellan missbildningar, dödfödsel och kejsarsnitt
Authors:Karlsson, Annie
Supervisor:Ström Holst, Bodil and Rothlin Zachrisson, Ninni
Examiner:Bergqvist, Ann-Sofi
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:missbildning, medfödd defekt, dödfödsel, kejsarsnitt, kattunge, kattungar, katt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16527
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16527
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Mar 2021 07:05
Metadata Last Modified:01 Sep 2022 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics