Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Cassandra, 2021. Fekal mikrobiota transplantation som behandlingsmetod mot sjukdomar hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Tarmfloran har stor betydelse för en individs hälsa och sjukdomar. Fekal mikrobiota transplantation (FMT) kan användas som behandlingsmetod för vissa sjukdomar som har en koppling till obalans i tarmfloran. Vid FMT doneras fekal mikrobiota i form av avföring från en frisk donator till en sjuk mottagare med syfte att återställa mottagarens tarmflora. FMT används framgångsrikt för att behandla återkommande Clostridioides difficile infektioner (CDI) hos människor och studeras i stor omfattning för behandling vid andra sjukdomstillstånd. Användning av fekal mikrobiota transplantation är inte lika studerat inom veterinärmedicin som inom humanmedicin men har på senaste tiden börjats studeras i liten omfattning. Syftet med detta arbete är att granska de studier som finns inom veterinärmedicin för att undersöka om FMT kan användas som behandlingsmetod samt vid vilka sjukdomstillstånd det skulle kunna vara en lämplig behandling hos hund. De studier som finns idag där man studerat effektiviteten av FMT som behandlings metod hos hund består av några få studier med ett fåtal deltagare och några fallrapporter. FMT kan vara en effektiv behandlingsmetod vid CDI även inom veterinärmedicin men även vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), diarréer och akut hemmoragisk diarré. Vid vissa sjukdomstillstånd skulle även FMT kunna föreligga som en förstahandsbehandling istället för antibiotikabehandling. Det finns även många möjligheter att potentiellt förbättra effektiviteten av behandlingen, exempelvis så är IBD starkt sammankopplat med en reduktion av butyratproducerande bakterier och det kan därför vara viktigt att kartlägga mikrobiotan hos såväl donator som mottagare. Framtidens möjligheter för användning av FMT som behandlingsmetod ser lovande ut men det finns fortfarande utmaningar inom ämnet såsom när indikation för behandling är aktuellt, hur selektion av donatorer bör ske, hur FMT ska administreras och behandlingslängd för bästa resultat. För att uppnå detta behövs större förståelse för hundens mikrobiota och ämnet behöver studeras i större omfattning med fler deltagare.

,

The microbiota in the gastrointestinal (GI)-tract plays a major role in maintaining the health as well as disease development in an individual. Fecal microbiota transplantation (FMT) describes the transfer of feces from a healthy donor to a diseased recipient. For some diseases where dysbiosis occurs FMT can be used as a treatment to restore the GI microbiota. FMT is successfully used in human medicine to treat recurrent Clostridioides difficile infections (CDI) and potential use as a treatment for other diseases are currently being studied. Studies of FMT in veterinary and canine medicine are limited. The aim of this project is to review the available studies in canine medicine to see if FMT can be used as a treatment and at which diseases FMT would be a suitable treatment in dogs. FMT can be an effective treatment in canine patient with CDI as well as in other diseases, such as Inflammatory bowel disease (IBD), diarrhea and acute hemorrhagic diarrhea. In some diseases FMT could also be a potential first treatment choice instead of antibiotics. There are many possibilities to potentially improve the efficiency of the treatment, e.g., patients with IBD have a reeducation of butyrate producing bacteria, therefore it can be important to analyze the microbiota of both the donor and the recipient. The possibilities for a wider use of FMT in the future looks promising but there are still many challenges to tackle. More and larger studies are required to define indications for treatment, criteria for donor selection, how FMT should be administrated and optimal treatment length for best treatment results.

Main title:Fekal mikrobiota transplantation som behandlingsmetod mot sjukdomar hos hund
Authors:Karlsson, Cassandra
Supervisor:Dicksved, Johan
Examiner:Lundh, Torbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:fekal mikrobiota transplantation, FMT, sjukdom, gastrointestinal, mikrobiota, hund, diarré, dysbios, tarmflora, inflammatorisk tarmsjukdom, behandling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16849
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16849
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2021 08:47
Metadata Last Modified:29 Jun 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page