Home About Browse Search
Svenska


Lindqvist, Rebecka, 2021. Bättre sårläkning hos kalvar som hålls med sin mamma? : sårläkning och salivkortisol efter avhorning av mjölkraskalvar med lång diperiod. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ett flertal studier indikerar på ett samband mellan social interaktion och snabbare sårläkning hos
olika djurslag. Social support kan även sänka kortisolnivåer i samband med en stressad situation.
Fysisk kontakt mellan ko och kalv kan därför potentiellt bidra till bättre sårläkning och lägre kortisolnivåer hos kalven efter avhorning.
Syftet med denna studie var att undersöka ifall sårläkning och koncentration av salivkortisol efter
avhorning skiljer sig mellan mjölkraskalvar i grupp med respektive utan sina mammor. Försökskalvarna (n=16) hölls med sina mammor i grupp med andra ko- och kalvpar, och kontrollkalvarna
(n=16) hölls i grupp med varandra. Kalvarna avhornades vid 14–20 dagars ålder och såren i respektive grupp mättes under de fyra nästkommande veckorna. Salivprover för analys av kortisol togs i
försöksgruppen (n = 9) respektive kontrollgruppen (n = 9) vid fyra tidpunkter: 24 timmar före samt
4, 27 och 48 timmar efter avhorning.
Ingen statistisk skillnad mellan grupperna kunde fastslås avseende procentuell förändring i sårdiameter fyra veckor efter avhorning (p = 0,056), men försökskalvarna hade en påfallande större sårreduktion än kontrollkalvarna. Inga statistiska skillnader förelåg mellan grupperna avseende salivkortisol vid 24 timmar före avhorning (p = 0,748), inte heller 4 (p = 0,736), 27 (p = 0,150) eller 48 (p
= 0,719) timmar efter avhorning. Detta indikerar indirekt att den iögonfallande skillnaden i sårläkning mellan grupperna inte berodde på skillnader i kortisolnivåer efter avhorning.

,

Several studies indicate a relationship between social interaction and faster wound healing in different species. Social support can also have an inhibitory effect on cortisol levels in the context of a
stressful situation. Physical contact between cow and calf can therefore potentially contribute to a
better wound healing and lower cortisol levels in calves after disbudding.
The aim of this study was to investigate if wound healing and salivary cortisol levels after disbudding are different in dairy calves held in groups with or without their mothers. Test calves (n=16)
were held with their biological mothers in group with other cow-calf pairs, and control calves (n=16)
were held in group with each other. Disbudding was performed on calves aged 14–20 days and the
wounds in each group were measured during the next four weeks. Saliva samples were collected for
cortisol analysis at four different times: 24 hours before, followed by 4, 27 and 48 hours after disbudding.
No significant difference was found between the groups regarding percentual difference in wound
diameter after four weeks (p = 0,056), but the wounds in test calves had a notable greater reduction
than wounds in control calves. No statistical differences were found between groups regarding salivary cortisol at 24 hours before (p = 0,748), neither 4 (p = 0,736), 27 (p = 0,150) or 48 hours (p =
0,719) after disbudding. These results indirectly indicate that the notable difference in wound healing between the groups was not due to differences in cortisol levels after dehorning.

Main title:Bättre sårläkning hos kalvar som hålls med sin mamma?
Subtitle:sårläkning och salivkortisol efter avhorning av mjölkraskalvar med lång diperiod
Authors:Lindqvist, Rebecka
Supervisor:Eriksson, Hanna
Examiner:Wattle, Ove
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:avhorning, sårläkning, salivkortisol, nötkreatur, inhysning, social grupp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16741
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16741
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2021 06:35
Metadata Last Modified:11 Jun 2021 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics