Home About Browse Search
Svenska


Stenfeldt, Klara Signe, 2021. Ekologisk kompensation - Att balansera stad och natur : ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

In Uppsala, Sweden, there is a proposal for a new in-depth comprehensive plan (fördjupad översiktsplan) for southeastern Uppsala that proposes a new train station, a dense development of approximately 21,500 new homes and 10,000–15,000 new jobs. The project area is located in a place with valuable nature, from both an ecological and recreational point of view. When the plan is developed, a large area of forest will be lost. This amounts to a great ecological loss and something that this thesis compensates for in the design of a green wedge proposed the in-depth comprehensive plan.

The main goal for this thesis is to answer the research question of how a green wedge in a new urban environment can be designed to compensate for an ecological loss, while simultaneously meeting people’s need of a public space. In order to answer the research question, this thesis has also explored which species and habitats that will disappear or be negatively affected as a consequence of the in-depth comprehensive plan. The thesis also explored how current knowledge about compensation can be applied to the wedge in southeastern Uppsala and what those who use the project area enjoy about the site today.

These questions were answered in a design proposal based on several different methods, primarily a case study. The case study used the methods quantitative and qualitative site analysis as well as a survey study to answer the research question. Qualitative text analysis was also used for the case study and in the literature review where information about, among other things, ecological compensation was collected. Verbal sources and principles for the design are also mentioned in the method chapter to make the thesis as transparent as possible.

Based on the results within the case study and the literature review, a design proposal was created for the wedge. A major problem that the design intended to solve was how to combine high ecological values with the functional needs of a public place. The main solution to this is to design separate spaces that are social, and spaces that are natural. These surfaces are described as formal and informal. The formal surfaces were primarily pathways but also included a larger social surface made out of wood on the west side of the preexisting pond in the center of the wedge. A wooden promenade was also created along the eastern side of the pond to make the park accessible to people with disabilities, among other things. The informal areas are forest or nature areas surrounding the formal areas. The forest or nature areas are where the ecological compensation is applied. To compensate for the loss of nature, measures to restore, create new nature, manage and adapt the use of nature and to protect nature from future exploitation was taken. This thesis will hopefully inspire others to apply similar solutions to other projects, to promote high values for both people and nature.

,

I sydöstra Uppsala finns det ett förslag för en ny fördjupad översiktsplan som innebär bland annat en ny tågstation, en tät bebyggelse av cirka 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser. Den nya staden föreslås i en miljö med värdefull natur, i både ekologisk och rekreativ synpunkt. När planen står klar år 2050 kommer 1684 hektar skog och naturmark att vara förlorad. Detta innebär en stor ekologisk förlust och något som detta examensarbete ska ge förslag på hur det kan kompenseras för i en gestaltning av en grön kil inne i den fördjupade översiktsplanen.

Arbetet var tematiskt avgränsat till att studera ekologisk hållbarhet och framförallt biologisk mångfald som är en subgenre till ekologisk hållbarhet. Även social hållbarhet behandlades i arbetet eftersom gestaltningen applicerades på en offentlig plats där aspekter som trygghet och säkerhet måste tas i beaktning. Geografisk var arbetet avgränsat till planområdet för de sydöstra stadsdelarna i Uppsala (figur 2) samt Lunsens naturreservat (figur 17) som är beläget precis söder om projektområdet. Gestaltningsförslaget var vidare avgränsat till den mittersta av tre kilar, som är en del av den fördjupade översiktsplanen (figur 3).

Det övergripande målet med arbetet var att besvara forskningsfrågan om hur en kil i en ny urban miljö kan gestaltas för att kompensera för en ekologisk förlust, samtidigt som den bemöter människors behov av en offentlig naturmiljö. För att kunna besvara den huvudsakliga frågan har arbetet även utforskat vilka arter och naturtyper som kommer att försvinna eller påverkas negativt som en konsekvens av den fördjupade översiktsplanen, hur nuvarande kunskaper om kompensation kan tillämpas på en av kilarna i de sydöstra stadsdelarna och vad de som använder projektområdet idag uppskattar av naturen.

Dessa frågor besvarades i ett gestaltningsförslag, som utgått ifrån metodiken för fallstudie samt flera andra metoder. Inom fallstudien användes metoderna kvantitativ och kvalitativ platsanalys samt en enkätstudie. Kvalitativ textanalys användes även genom fallstudien samt i kapitlet litteraturöversikt där information om bland annat ekologisk kompensation samlades. Även muntliga källor och principer för gestaltningen nämns i metodkapitlet för att visa transparens i arbetet.

Main title:Ekologisk kompensation - Att balansera stad och natur
Subtitle:ett gestaltningsförslag
Authors:Stenfeldt, Klara Signe
Supervisor:Hedblom, Marcus
Examiner:Hoff, Viveka and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM009 Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme, 120.0 hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:urban ekologi, ekologisk kompensation, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, Uppsala, Lunsen, Sydöstra staden, sydöstra stadsdelarna, kil, gestaltning, skog, natur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500249
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500249
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2021 08:28
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 12:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics