Home About Browse Search
Svenska


Hamlén, Peter, 2021. Lek på naturligt vis : ett gestaltningsförslag för en förskolegård baserat på teorin om affordances. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Svenska städer byggs allt tätare med motiveringen att uppnå den kompakta hållbara staden. En grupp som har litet inflytande över stadsplaneringsfrågor är barn vilket gör dem beroende av vuxna i utformningen av deras utemiljöer. En sådan miljö är förskolegården. Idag är det vanligt att nya förskolor byggs i bottenplan på bostadshus med trånga förskolegårdar försedda med lekredskap och gummiasfalt. Dessa har kritiserats för att vara enformiga i sin utformning och ostimulerande för barnens personliga utveckling. Ett potentiellt sätt för att skapa mer variationsrika förskolegårdar är att använda Gibsons teori om affordances. Teorin härstammar från psykologin och syftar på de möjligheter en miljö eller ett objekt erbjuder i mötet med en individ. Syftet med uppsatsen är att utifrån teorin om affordances ta fram ett gestaltningsförslag över en förskolegård som gynnar barns personliga utveckling genom rika lek- och naturupplevelser. För att besvara frågeställningen genomförs en litteraturstudie av akademiska artiklar gällande lekens betydelse för barns utveckling samt aspekter hos lekmiljöer som tillgodoser barnens behov. Slutsatser från litteraturstudien utgör den evidensbaserade grund som gestaltningsförslaget bygger på. Resultatet är en förskolegård med rik vegetation, varierad topografi, rumsindelning och lösa lekmaterial. Affordances får anses vara en effektiv teori i utformningen av variationsrika lekmiljöer då den skapar förutsättningar för lek på barnens egna villkor istället för att platsen bestämmer det åt dem.

,

All around Sweden, densification is taking place as a means of developing sustainable cities. One particular group in society that has little influence over decisions regarding city planning is children which puts a responsibility on adults in the shaping of children’s outdoor environments. The preschool yard is one such outdoor environment. Many contemporary preschools are built on the lower floor of residential buildings and because of the restricted space the preschools yards are often small in size and dominated with play equipment and rubber surfacing. These playgrounds have been criticized for being the result of parental fear of injuries and maintenance reasons instead of accommodating for children’s needs. One potential way of creating more dynamic preschool yards is by using Gibson’s theory on affordances. Affordances are the possibilities that the environment or an object offers the individual and it can have multiple uses depending on children’s perception of what that could be. By using the theory on affordances, this thesis purpose is to present a design proposal for a preschool yard that benefits children’s personal development by offering rich play- and nature experiences. Using relevant scholarly literature as a foundation, the result is a preschool yard with rich vegetation, varied topography, different play spaces and an abundance of loose materials for use in play. Affordances can be considered useful in designing versatile play environments as it gives children the freedom to develop their own play experiences based on their imagination, rather than play being determined for them by play equipment and adults.

Main title:Lek på naturligt vis
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en förskolegård baserat på teorin om affordances
Authors:Hamlén, Peter
Supervisor:Alarcon Ferrari, Cristian
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:affordances, lek, utomhuslek, barn, barns utveckling, naturkontakt, förskola
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500266
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500266
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2021 11:17
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 12:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics