Home About Browse Search
Svenska


Holmberg Andersson, Knut, 2021. Viktiga sjukdomar på spenat i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
561kB

Abstract

Det finns flera sjukdomar som påverkar spenat (Spinacia oleracea). Sjukdomarna sänker skörden och försämras kvaliteten av produkten. Dessutom vill konsumenter inte ha angripna plantor som inte ser bra ut. I Sverige är den allvarligaste sjukdomen spenatbladmögel, orsa-kat av Peronospora effuosa f.sp. spinaciae. Andra viktiga sjukdomar är bladfläckar, grodd-brännor och rotrötor. Dessa är samlingsbegrepp för flera patogener vilka ger liknande symp-tom i respektive grupp. Det faktum att det är flera patogener som orsakar liknande symptom gör att det är svårt att avgöra vilken patogen som orsakar sjukdomen i enskilda fall. De patogener som orsakar bladfläckar och som tas upp i denna uppsats är Alternaria spp., Cer-cospora spp., Cladosporium spp., Ramularia spp. samt Stemphylium spp. De patogener som orsakar rotröta och tas upp i denna uppsats är Pythium spp., Phytophthora spp. samt Rhizoctonia spp.
I dagsläget i Sverige finns det inte någon statistik på kvantiteterna som går till spillo på grund av dessa sjukdomar. Tidigare har det funnits produktion av industrispenat i Sverige som frusits in för både konsumenthandel och för fortsatt process inom matindustrin, men numera finns enbart baby leaf produktion. Den totala skörden är ungefär 5 225 ton vilket svarar för 50% av den svenska konsumtionen av baby leaf.
Patogener kan spridas på olika sätt, allt från överföring av jord eller vatten, med hjälp av luftburna sporer, med jord som sitter på redskap eller via frö eller annat förökningsmaterial. Vid fröinfektion av vissa patogener, Cladosporium och Stemphylium, har det visat sig effek-tivt att tvätta fröet i antingen varmt vatten eller i klorlösning. I andra fall har man kunnat minska i angrepp av Alternaria alternata genom att spruta en blandning bestående av etanol och extrakt av ingefära (Zingiber officinale) över infekterade blad. Nedbrukning av sarepta-senap (Brassica juncea) mot jordburna svampar har också visat ett positivt resultat. Det bästa sättet att bekämpa samt reducera framtida angrepp av spenatbladmögel är att förädla fram resistenta sorter. Detta är tidskrävande men det minskar behovet av kemiska bekämpnings-medel som används i odlingarna.
Denna litteraturstudie tar upp olika patogener och sjukdomar på spenat samt möjligheter till bekämpning av dessa. Vetenskaplig litteratur har använts för att samla information om hur olika patogener påverkar spenat (Spinacia oleracea).

,

Several diseases affect both the quantity and the appearance of spinach (Spinacia oleracea), which results in consumers refusing them. The most important disease of spinach in Sweden is downy mildew caused by Peronospora effuosa f.sp. spinaciae. Other important diseases are leafspots, damping-off and root rots. These diseases are caused by several pathogens causing similar symptoms within each group. The fact that there are several pathogens caus-ing similar symptoms makes it hard to determine which one is the main cause of the disease. The pathogens causing leaf spots that will be included up in this thesis are Alternaria spp. Cercospora spp. Cladosporium spp. Ramularia spp. and Stemphylium spp. The pathogens causing root rot and damping-off that will be included up are Pythium spp. Phytophthora spp. and Rhizoctonia spp.
In Sweden there are no current statistics of the quantity that is lost because of these dis-eases. Earlier, frozen spinach for the processing food industry was produced in Sweden. Nowadays the only spinach production in Sweden is baby leaf for direct consumption. The total amount harvested is approximately 5225 metric tonnes, which is approximately 50% of the consumption of baby leaf in Sweden.
This literature study collects information about the different diseases and the pathogens causing them, as well as possible control measures. Scientific literature has been used to gather information about how these pathogens affect spinach (Spinacia oleracea).
Plant pathogens can spread in different ways, from being transferred by soil or water, by the air and soil that is transported on machineries as well as spread by the seed or other propagation material. Infection from some pathogens, Cladosporium and Stemphylium, have been reduced by washing the seeds in either hot water or chlorine. In some cases, there has been a reduction of Alternaria alternata on spinach by spraying the leaf with a mixture of ethanol and ginger (Zingiber officinale) extract. Growing and soil incorporation of Brassica juncea can be used against some soilborne fungi with a positive result. The best way to control downy mildew on spinach is through breeding of resistant cultivars. This often take time but reduces the need of chemical use in the farming system.

Main title:Viktiga sjukdomar på spenat i Sverige
Authors:Holmberg Andersson, Knut
Supervisor:Friberg, Hanna
Examiner:Andersson, Björn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:spenat, spenatbladmögel, bladfläckar på spenat, rotröta på spenat, växt patogen, hortikultur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17438
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17438
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 Dec 2021 07:13
Metadata Last Modified:22 Dec 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics