Home About Browse Search
Svenska


Kronberg, Marika, 2021. Självorganiserande matnätverk : producenters perspektiv på REKO-ringar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
356kB

Abstract

Som reaktion på det globala livsmedelssystemets brister har det uppstått alternativa sätt att producera och distribuera mat. I Sverige är REKO-ringar är ett alternativt matnätverk som vuxit fram under de senaste åren och som också speglar det ökade intresset för närproducerad mat. För att förstå om REKO-ringarna kan driva på strukturella förändringar i livsmedelssystemet är det intressant att känna till aktörernas motiv, behov, intressen och värderingar. Syftet med studien är att undersöka varför producenter engagerar sig i REKO-ringar, vilken syn de har på REKO-ringar som modell och vad de betyder för dem. Metoden utgörs av kvalitativa intervjuer med sex producenter som är med i REKO-ringar i Uppsala län och/eller Stockholms län. Materialet analyserades med hjälp av begreppen självorganisering och gränser (’boundaries’). Resultaten visar att producenter ser flera fördelar med REKO-ringar gentemot andra försäljningskanaler. De motiveras av praktiska och ekonomiska aspekter och ser flera värden med REKO-ringar såsom att det är närproducerat, småskaligt och att man har direktkontakt med konsumenter. Samtidigt betonar de dock olika aspekter i dessa värden. Producenterna har olika inställning till vad som kan anses vara inom ramen för REKO-ringarna som modell och vittnar om att nya REKO-ringar med mer tillåtande regler bildas när befintliga stramar åt sina regler. Det självorganiserande REKO-nätverkets möjligheter att bevara sin alternativa prägel och driva på förändringar i livsmedelssystemet är därmed ovisst.

,

As a response to the shortcomings of the global food system, alternative ways to produce and distribute food have emerged. In Sweden, REKO is an alternative food network that has been growing in recent years and its expansion also reflects the increasing interest in local food. In order to understand whether the REKO network can drive structural changes in the food system, it is interesting to know more about the motives, needs, interests and values of the actors. The purpose of this study is to investigate why producers engage in REKO groups, what their view is on REKO groups and what they mean to them. This is investigated through qualitative interviews with six producers that are part of REKO groups in Uppsala County and/or Stockholm County. The material is analysed with the concepts of self-organization and boundaries. The results show that the producers see several benefits with REKO groups as compared to other sales channels. They are motivated by practical and economic aspects and the main values they see in REKO groups are associated to the local feature, small-scale production, and the direct contact with consumers. At the same time, they stress different aspects in these values. The producers have different points of view on what should be regarded to be within the boundaries of the REKO model. They bear witness that new REKO groups with more permissive rules are created when existing groups tighten their rules. The capacity of the self-organizing REKO network to keep its alternative character and drive changes in the food system is therefore uncertain.

Main title:Självorganiserande matnätverk
Subtitle:producenters perspektiv på REKO-ringar
Authors:Kronberg, Marika
Supervisor:Beckman, Malin and Alarcon Ferrari, Cristian
Examiner:Bartholdson, Örjan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:REKO-ringar, alternativa matnätverk, producenter, självorganisering, närproducerad mat, lokalproducerad mat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500272
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500272
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2021 13:22
Metadata Last Modified:08 Jul 2021 07:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics