Home About Browse Search
Svenska


Ahlberg, Fredrik, 2021. Prognosmetod för jordloppor i vårraps : kan sugfällor användas för att förutsäga angrepp?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige finns det fem arter av jordloppor inom släktet Phyllotreta som kan orsaka skador i vårraps, P. atra, P. nigripes P. striolata, P, vittula och P. undulata. De har en generation per år och övervintrar som adulter. Under våren efter utflygningen från deras övervintringsplatser koloniserar de vårrapsfält. De största skadorna sker under den första tiden efter vårrapsplantornas uppkomst och skördeförlusterna har uppskattats till 10 % i medeltal trots kemisk bekämpning. På grund av ett förbud mot neonikotinoider har vårrapsarealen i Sverige minskat och produktionskostnaderna vid odling av vårraps ökat. Denna studie hade i syfte att undersöka om en sugfälla stationerad på Ultuna kan prediktera angrepp på vårraps orsakat av jordloppor eftersom det idag inte finns någon prognosmetod för ändamålet. Sugfällan är 12,2 meter hög och har varit aktiv sedan 1984. Vårrapsfält har graderats med avseende på skador orsakat av jordloppor i Stockholm, Uppsala och Västmanlands län. Sugfällefångsterna för varje år delades upp i en vårsäsong och en höstsäsong. Studien visar att det finns en korrelation mellan antalet infångade jordloppor under hösten och skador i vårraps på våren året efter men det gäller enbart om P. vittula inte inkluderas. Även under våren finns det en korrelation mellan antalet infångade jordloppor och skador i vårraps. En hög vårrapsareal och/eller lägre fångster av jordloppor minskar risken för angrepp det enskilda året då jordlopporna verkar spädas ut på en större areal. I studien undersöktes även om det finns faktorer som påverkar sugfällefångsterna och enbart vårrapsarealen hade ingen påverkan på fångsterna. En högre månadsmedeltemperatur gav en viss ökning i höstfångsterna av jordloppor om P. vittula inte inkluderades. Väderfaktorer som vind kan ha påverkat fångsterna och är en viktig felkälla i arbetet men sugfällans fångster verkar trots det ha ett samband med skadorna i vårraps. Tillsammans med förebyggande åtgärder mot jordloppor kan resultatet vara en viktig del i arbetet med integrerat växtskydd.

,

In Sweden there are five species of flea beetles in the genus Phyllotreta that can damage spring oilseed rape, P. atra, P. nigripes P. striolata, P, vittula and P. undulata. The flea beetles have one generation per year and overwinter as adults. During the spring after the emergence from the overwintering sites they colonize fields of spring oilseed rape. The most harmful damage occurs during the first time when the seedlings have emerged, and the average yield losses can amount to 10 % despite the use of pesticides. Because of the ban on neonicotinoids the total area of spring oilseed rape in Sweden has decreased and the production costs has increased when planting spring oilseed rape. The purpose of this study was to determine if a suction trap placed at Ultuna can predict damage on spring oilseed rape caused by flea beetles because today a forecasting method is not available for flea beetles in spring oilseed rape. The suction trap is 12,2 meters high and have been active since 1984. Damage caused by flea beetles in spring oilseed rape fields has been quantified in the regions of Stockholm, Uppsala and Västmanland. The suction trap catches were divided into one spring season and one autumn season for each year. The study shows that there is a correlation between the trap catches in the autumn and damage in spring oilseed rape caused by flea beetles the following spring, but only if P. vittula is not included. There is also a correlation between the spring catches and damage caused by flea beetles the same spring. Large area of spring oilseed rape and/or small amount of flea beetles catches seems to reduce the risk of damage caused by flea beetles, most likely because the flea beetles are diluted over a larger area. In this study it was also examined if there are other factors that have any impact on the flea beetles catches and the area of spring oilseed rape had no impact on the catches in the suction trap. A higher temperature gave more flea beetles catches in the autumn if not including P. vittula. Weather factors such as wind may have affected the suction trap catches, but the catches correlate well with the damage caused by flea beetles. These results together with prevention methods can be a part in the work with integrated pest management.

Main title:Prognosmetod för jordloppor i vårraps
Subtitle:kan sugfällor användas för att förutsäga angrepp?
Authors:Ahlberg, Fredrik
Supervisor:Lundin, Ola
Examiner:Jonsson, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Phyllotreta, Brassica napus, raps, integrerat växtskydd, insektsangrepp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17219
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17219
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2021 06:11
Metadata Last Modified:21 Sep 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page