Home About Browse Search
Svenska


Bergkvist, Elvira, 2021. Detektion och aktion vid mögelförekomst i vallfoder till hästar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
608kB

Abstract

Mögel kan vara ett vanligt fynd i vallfoder. Detta kan innebära en hälsorisk för hästar då vissa mögelarter kan bilda mykotoxiner. Även mögelarter utan känd förmåga att bilda mykotoxiner kan innebära en hälsorisk för hästarna då de kan bilda sporer som kan inhaleras av hästarna vilket kan leda till ekvin astma. Studier har visat att balar med synligt mögel i ytskiktet har större mängd mögelsporer även i det foder som ser ut att vara av god hygienisk kvalitet. Mykotoxiner har också hittats i foder utan synligt mögel från balar där mögel finns på ytan.
I denna studie undersöktes hästägare i Sveriges strategier vid mögelförekomst i vallfoder till hästar och vilka konsekvenser dessa strategier kan få för hästarnas hälsa. Den vanligaste strategin vid mögelförekomst var att kassera foder med synligt mögel och utfodra resten av fodret i balen. Detta kan innebära hälsorisker för hästarna på grund utav mykotoxiner och respirabla partiklar.
Hur mykotoxiner påverkar hästarna är inte helt klarlagt men de studier som finns tyder på diffusa effekter, det finns dock vissa fastställda samband. De respirabla partiklar som kan bildas av vissa mögelarter är en bakomliggande faktor till ekvin astma vilket är ett stort välfärdsproblem för hästarna.

,

Moulds can be a common finding in forage. These moulds can be a health hazard for horses as some species can produce mycotoxins. Species without any known ability to produce mycotoxins can still pose a health risk as the spores can become airborne and inhaled by the horse which can cause equine asthma. Studies have shown that bales with visible mould on the surface also have higher fungal counts in parts of the bale without any visible mould. Mycotoxins have also been found in forage that is visibly free of mould in bales with visible mould on the surface.
In this study strategies by horse owners in Sweden at presence of mould in forage for horses was examined and what consequences these strategies could have on the horse’s health. The strategy used by most of the respondents was to discard forage with visible mould and feed the rest of the bale. This can be a health risk to the horses since the forage may contain mycotoxins and respirable particles.
How mycotoxins affect the horse is not fully known but studies have shown non-specific symptoms, although there are some known connections between mycotoxins and diseases. A big welfare problem in horses are the respirable particles that some species of mould produce which can cause equine asthma.

Main title:Detektion och aktion vid mögelförekomst i vallfoder till hästar
Authors:Bergkvist, Elvira
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Eriksson, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:ekvin astma, grovfoder, hygienisk kvalitet, hösilage, mykotoxiner, svamp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16845
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16845
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2021 08:03
Metadata Last Modified:29 Jun 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics