Home About Browse Search
Svenska


Carlander, Jenny, 2021. Objektiv rörelseanalys för mätning av hälta hos kliniskt halta kor. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img] PDF
2MB

Abstract

Hälta hos mjölkkor medför lidande för korna och ekonomiska förluster för djurhållaren. En
automatiserad metod för hältdetektion som går att använda i stallmiljö skulle kunna leda till tidigare
upptäckt av hälta och minska de negativa konsekvenserna. Ett i praktiken välfungerande system för
automatiserad hältövervakning finns inte idag och för utveckling av en sådan metod behöver rörelsemönstret hos halta och friska kor förstås bättre. Syftet med denna studie var att undersöka om
huvudets och sacrums vertikala rörelse i skritt kan användas för att objektivt avgöra om en ko är halt
eller inte. Därför mättes kliniskt halta kor med accelerometerbaserade systemet EquiMoves före och
efter behandling av hälta och det vertikala rörelsemönstret analyserades.
Slutsatsen dras att systemet tillåter upptäckt av bakbenshälta genom att mäta sacrums rörelse, även
om ett fåtal kor omfattas av mätningarna. Ytterligare studier behövs för att utvärdera tillämparheten
samt vidare analys av rörelsevariabler för frambenhälta.

,

Lameness in dairy cows is related to pain for the cows and economical losses for the farmer. An
automated method for lameness detection that could be used in a stable could lead to earlier detection
of disease, and reduce the negative consequences of the same. Such a method does not exist today,
and to develop such a method the motion pattern for lame and healthy cows needs to be understood.
The aim of this study was to investigate if the vertical displacement of the head and sacrum during
walk can be used to objectively discern whether or not a cow is lame. Therefore, clinically lame
cows were measured with the accelerometer-based system EquiMoves before and after treatment of
lameness and the vertical motion was analyzed.
To conclude, the system allows hindlimb lameness to be detected, even if only a few cows are
measured. Additional studies are required to evaluate the applicability for front leg lameness.

Main title:Objektiv rörelseanalys för mätning av hälta hos kliniskt halta kor
Authors:Carlander, Jenny
Supervisor:Rhodin, Marie and Ask, Katrina
Examiner:Hernlund, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:mjölkkor, hälta, hältbedömning, tidig upptäckt, objektiv, automatisk, smärtbedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16440
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16440
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2021 09:37
Metadata Last Modified:18 Feb 2021 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics