Home About Browse Search
Svenska


Rinaldo, Isabella, 2021. Påverkan av ryggens konformation på hjärtfrekvens och blodlaktat under arbete hos islandshäst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
992kB

Abstract

I Sverige finns cirka 30 000 islandshästar. Islandshästen används till allt ifrån sport och tävling till fritidsridning och turridning. Islandshästen har utöver gångarterna skritt, trav och galopp även tölt och pass. Islandshästen är en liten ras som rids av relativt stora ryttare i förhållande till sin storlek. En tidigare studie indikerade att ryggens konformation kunde ha betydelse för den viktbärande förmågan hos islandshästen och att det fanns en stor variation i den viktbärande förmågan mellan hästar av samma storlek. Syftet med denna studie var att undersöka om det arbetsfysiologiska svaret hos islandshästar skiljer mellan hästar som har olika konformation på ryggen. Det undersöktes genom ett arbetstest i tölt med stegvis ökad vikt på ryttaren och sadeln i förhållande till hästens kroppsvikt. Totalt var 6 hästar med i försöket. Hästarnas ryggar bedömdes och delades in i två grupper, en med bredare ryggar och en med toppigare ryggar.
Resultatet visade att hjärtfrekvensen (HF) ökade linjärt med ökande ryttarvikt oavsett ryggkonformation. Koncentrationen laktat i blodet visade ingen signifikant skillnad mellan olika ryggkonformationer förutom vid ett steg i arbetstestet. För alla individer utom en nåddes deras högsta uppmätta HF under testets fjärde steg, då de bar 35% av sin kroppsvikt. Slutsatsen var att det behövs fler försök med ett större och homogenare hästmaterial för att kunna konstatera om det arbetsfysiologiska svaret skiljer sig mellan hästar med olika ryggkonformation.

,

In Sweden there are about 30 000 Icelandic horses. The Icelandic horse is used for sports and competition, leisure riding and riding tours. Besides the gaits walk, trot and canter the Icelandic horse also have tölt and flying pace. It is a rather small horse breed ridden by relatively big riders in proportion to its size. A previous study indicated that the conformation of the back could have an impact on the weight carrying capacity of the Icelandic horse and there was a great variation in weight carrying capacity between individuals of the same size and background. The aim of this study was to investigate whether the physiological response in Icelandic horses differs between horses with different back conformations. This was evaluated in an excersie test with stepwise increasing weight on the rider and saddle in proportion to the horses weight. A total of 6 horses participated in the test. The horses back conformation was scored and the horses were divided into two groups, one with broader backs and one with more peaked backs.
The results showed that the heart rate increased linearly with increasing rider weight regardless of back conformation. The concentrations of blood lactate showed no significant difference between different back conformations except at one exercise step. All individuals except one reached their highest heart rate during step four, when they carried most weight (35% of their body weight). The conclusion was that more research is needed with more horses to be able to conclude if the physiological response differs between horses with different back conformations.

Main title:Påverkan av ryggens konformation på hjärtfrekvens och blodlaktat under arbete hos islandshäst
Authors:Rinaldo, Isabella
Supervisor:Jansson, Anna and Söderros, Denise
Examiner:Connysson, Malin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 129
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Islandshäst, arbetsfysiologiskt svar, hjärtfrekvens, blodlaktat, ryttarvikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17128
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17128
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2021 08:23
Metadata Last Modified:24 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics