Home About Browse Search
Svenska


Sjölin, Nina, 2021. Låt de äldre få vara med : en undersökning för att inkludera de äldre vid stadens sociala utemiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
4MB

Abstract

Den äldre befolkningen i Sverige ökar i takt med att vi lever längre samtidigt som det sker färre födslar. Åldrandet innebär en risk för att bli ensam och isolerad i sitt hem, bland annat på grund av nedsatt funktionsförmåga och en ökad brist på sociala kontakter. Vidare önskar sig de äldre platser att samlas på som både kan ge förutsättning för social delaktighet och aktivitet, men som också kan främja generationsöverskridande möten. Uppsatsen ger ett förslag på en möjlig lösning för att tillgodose de äldres behov och därigenom främja en åldersvänlig stad. Detta i form av designriktlinjer som kan användas av landskapsarkitekter som vill integrera en plats ämnad för de äldre vid en lekplats. Vidare kan detta bidra till en social hållbarhet för den äldre befolkningen.

Designriktlinjerna har tagits fram med hjälp av en checklista från World Health Organization guide i kombination med litteraturstudier för att analysera de äldres behov. Utifrån analysen formuleras ett första utkast designriktlinjer vars applicerbarhet och användarbarhet sedan testas på en testdesign, vilket är en gestaltningsidé för en utvald lekplats i Stockholm. Därefter utvärderas det första utkastet för att ytterligare utveckla riktlinjerna till det bättre. Slutresultatet är designriktlinjer som beskriver hur en lekplats kan utformas för att bättre inkludera den äldre befolkningen och samtidigt skapa förutsättning för socialt deltagande, aktivitet och generationsöverskridande möten. De kan även användas som vägledning vid gestaltning av andra utemiljöer för att skapa liknande förutsättningar. Slutligen förs en diskussion kring metoden för att visa på brister och förbättringar samt en diskussion om slutresultatet i en större kontext.

,

The number of elder in Sweden is increasing as we live longer and give fewer births. Aging increases the risk of being alone and isolated at home, mainly due to reduced functional capacity and an increased lack of social contact. Moreover, the elderly wish to have certain places which can provide conditions for both social participation and activity, but which also promote meetings with other generations. This thesis provides a possible solution to meet some needs of the elderly and thereby promote an age-friendly city. This through design of guidelines that can be used by landscape architects who wants to integrate a space intended for the elderly with a playground. Furthermore, this can contribute to a social sustainability for the older population.

The design guidelines are developed through research using a checklist from the World Health Organization guide and literature studies to analyze the needs of the elderly. Based on the analysis, a first draft of design guidelines is formulated which applicability and usability are then tested on a test design, which is a design idea for a selected playground, located in Stockholm. Next, the first draft of the design guidelines is evaluated in order to further develop the guidelines. The end result is a set of design guidelines that describe how a playground can be designed to better include the elderly population and at the same time create conditions for social participation, activity and intergenerational meetings. The design guidelines can also be used as a guide when designing other outdoor spaces in order to create similar conditions. Lastly, the thesis discusses the method in order to point out faults and improvements and the end result in a larger context.

Main title:Låt de äldre få vara med
Subtitle:en undersökning för att inkludera de äldre vid stadens sociala utemiljöer
Authors:Sjölin, Nina
Supervisor:Neva, Leposa
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Generationsöverskridande, social delaktighet, social hållbarhet, äldre, designriktlinjer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500217
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500217
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 May 2021 08:56
Metadata Last Modified:27 May 2021 12:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics