Home About Browse Search
Svenska


Stensson, Lisa, 2021. Utfodringsstrategier för minskade metanutsläpp från enterisk fermentering hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

[img]
Preview
PDF
636kB

Abstract

Metan är en potent växthusgas som delvis produceras under fermentering i våmmen på idisslare. Utsläppen av metan från enterisk fermentering står idag för en betydande andel av utsläppen från hela jordbrukssektorn. Genom utfodringsstrategier kan alternativa fermenteringsvägar i våmmen stimuleras och därigenom kan metanproduktionen minska. Denna studie siktar på att sammanställa och jämföra potentiella utfodringsstrategier för mjölkkor, deras effekt på metanutsläppen, mjölkproduktionen och kornas hälsa samt om strategierna är tillämpbara i svensk mjölkproduktion. De utfodringsstrategier som denna studie har utvärderat är förbättrad grovfoderkvalitet, grovfoder av baljväxter, ökad andel kraftfoder, utfodring med makroalger, ökad andel fett samt fodertillsatserna probiotika, jäst, nitrat, tanniner, saponiner och essentiella oljor. Förbättrad grovfoderkvalitet och ökad andel fett i foderstaten är relativt enkla strategier som kan ha effekt på metanproduktionen. Även ökad kraftfodergiva har metanhämmande effekt, det kan dock innebära försämrad hälsa för korna samt leda till ökade utsläpp i andra delar av kedjan. Rödalgen Asparagopsis taxiformis visar på stor potential för sänkt metanproduktion men det krävs mer forskning för att utesluta negativa bieffekter. Fodertillsatser i form av probiotika, jäst, växtextrakt och essentiella oljor visar potential in vitro men tillgängliga in vivo studier har fått inkonsekventa resultat.

,

Methane is a greenhouse gas with a high global warming potential, and it is partly produced during fermentation in the rumen. Through dietary strategies alternative fermentation pathways can be stimulated, reducing methane production in the rumen. This study aims at reviewing potential dietary strategies for dairy cows and their effects on methane emissions, milk production and animal health, including whether the strategies are practicable in Swedish dairy production. The strategies reviewed in this study are improved forage quality, legume forage, increased concentrate ratio, macro algae, increased proportion of dietary fat and the feed additives probiotics, yeast, nitrate, tannins, saponins and essential oils. Improved forage quality and increased proportion of dietary fat are relatively easy applied strategies which can impact on methane production. An increased concentrate ratio can reduce the methane production, but also have a negative effect on animal health and could possibly lead to increased emissions of greenhouse gases in other parts of the production chain. The red algae Asparagopsis taxiformis has shown great potential for reduced methane production, but more research is needed to eliminate any negative side-effects. Probiotics, yeast, plant extracts and essential oils have also shown potential in vitro but the observed in vivo studies have given inconsistent conclusions.

Main title:Utfodringsstrategier för minskade metanutsläpp från enterisk fermentering hos mjölkkor
Authors:Stensson, Lisa
Supervisor:Fant, Petra
Examiner:Krizsan, Sophie Julie
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Volume/Sequential designation:2021:2
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Keywords:idisslare, växthusgas, foder, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17163
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17163
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2021 06:08
Metadata Last Modified:16 Sep 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics