Home About Browse Search
Svenska


Aronsson, Sven, 2021. Effekter av toppklippning på tallplantors rot- och skottillväxt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I denna undersökning provodlades konventionella, tidigare fryslagrade täckrotsplantor av tall (Pinus sylverstris) i en kontrollerad miljö med syftet att undersöka fysiologiska effekter av toppbeskärning. Materialet bestod av totalt 120 plantor som delades in i fyra olika försöksled med 30 plantor i varje. Försökleden motsvarade klippning till olika höjder samt ej klippta kontrollplantor. Klippningen gjordes till 75 procent, 50 procent, respektive 25 procent av plantpartiets ursprungliga medelhöjd.
Efter cirka 6 veckors odling mättes överlevnad, höjdtillväxt, frekvens av påbörjad gaffelbildning samt rå- och torrvikt för nybildade rötter. De oklippta kontrollplantorna hade haft signifikant större rottillväxt än de klippta plantorna. Plantor klippta till 50 procent av ursprungshöjd hade haft en större procentuell höjdtillväxt än plantor klippta till 75 procent av ursprungshöjd. Frekvensen påbörjad gaffelbildning var 83 procent både för plantor klippta till 75 procent och 50 procent av ursprungshöjd. Ingen gaffelbildning hade förekommit för oklippta plantor.
Viktiga slutsatser från studien är att oklippta plantor producerat fler och längre rötter än klippta plantor och att skillnaden i överlevnad och gaffelbildning var liten när plantor klippta till 75 procent av ursprungshöjd respektive 50 procent av ursprungshöjd jämfördes. Det kunde även konstateras att överlevnaden var mycket låg för de plantor som klippts till 25 procent av ursprungshöjd.

,

In this study, conventional containerized, previously freezer stored pine seedlings (Pinus sylvestris) were test cultivated in a controlled growth environment to investigate physiological responses associated with top pruning. The material consisted of 120 seedlings divided evenly between four treatments, with three levels of top pruning as well as untreated control. Top clipping was performed to 75 percent, 50 percent, and 25 percent of the initial average height for the seedling batch.
Following approximately 6 weeks of growth, data was recorded for survival, height growth, frequency of initial forking, and fresh, as well as dry weight of newly formed roots. The untreated control seedlings had significantly larger root growth than top clipped seedlings. For seedlings cut to 50 percent of initial height, the height growth expressed in relation to height directly after cutting was higher than for seedlings cut to 75 percent of initial height. The proportion of seedlings with a recorded initial forking was 83 percent for the seedlings cut to 75 percent of initial height and the seedlings cut to 50 percent of initial height. There was no formation of forks among untreated control seedlings. Survival was very low for seedlings cut to 25 percent of initial average height.
Important conclusions were that uncut seedlings had produced more and longer roots than cut seedlings and differences in survival and initial fork formation were generally small when comparing the two treatments with seedlings cut to 75 percent and 50 percent of initial average height.

Main title:Effekter av toppklippning på tallplantors rot- och skottillväxt
Authors:Aronsson, Sven
Supervisor:Gräns, Daniel and Wallin, Elisabeth
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:09
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:tillväxt, rötter, plantöverlevnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17188
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17188
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2021 11:11
Metadata Last Modified:31 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics