Home About Browse Search
Svenska


Lund, Eric, 2021. Öppna grönytor i staden : en granskning av vilka värden som ligger till grund för landskapsarkitekters planering av urbana gräs- och ängsytor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
834kB

Abstract

Gräsmattor i stadsmiljö har ett högt socialt värde men har på grund av sin brist på biologisk mångfald beskrivits som gröna öknar. Tidigare forskning samt FN:s globala mål indikerar att dagens planering, gestaltning och skötsel av våra kommuners öppna grönytor behöver förändras för att nå ekologisk hållbarhet. Idag består mer än hälften av svenska kommuners grönytor av gräsmatta. Kommun-anställda landskapsarkitekter har i detta arbete intervjuats och resultaten tyder på en låg risk att ekonomin blir långsiktigt lidande på grund av en ökad ekologisk satsning. Däremot vittnar intervjuerna om att urbana grönytor ofta antingen har ekologiska eller sociala värden och att en medvetenhet krävs för att ekologisk hållbarhet ska uppnås utan att det blir på bekostnad av det sociala. Ett intryck från intervjuerna är att ängsytor inte ska ses som ett substitut för gräsmattan, då gräsmattor enligt respondenterna har unika sociala värden. Ängsinspirerande inslag kan dock med fördel implementeras i dagens gräsytor för att skapa varierade platser där estetiska, sociala, ekologiska och ekonomiska värden kompletterar varandra. Att ställa om till mindre intensiv skötsel kan öka en grönytas värden, dock betonas i detta arbete vikten av cues to care, att det blir tydligt för allmänheten att ytan är planerad och att den sköts.

,

Urban lawns have high social value but because of their lack of biodiversity they have been described as green deserts. Previous research as well as UN:s global goals indicate that todays planning, design and maintenance of our municipalities’ open green spaces has to change in order to reach ecological sustainability. Today more than half of Swedish municipalities’ green spaces consist of lawn. For this essay, interviews with municipal employed landscape architects have been conducted and the results indicate a low risk for the economy to suffer in the long run from an ecological investment. The interviews do however imply that urban green spaces often have either ecological or social values and that an awareness is necessary in order to reach ecological sustainability without it being at the expense of social values. Another impression from the interviews is that meadows should not be seen as a substitute to lawns, as lawns have unique social values. Meadowlike features can however be implemented in today’s lawn covered urban green spaces to create varied places where aesthetic, social, ecological and economic values complete each other. Readjusting to a less intense maintenance can boost the values for green spaces, but this paper also emphasizes the importance of cues to care, signs for the public eye that the areas are planned and are being maintained.

Main title:Öppna grönytor i staden
Subtitle:en granskning av vilka värden som ligger till grund för landskapsarkitekters planering av urbana gräs- och ängsytor
Authors:Lund, Eric
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Leposa, Neva and Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, värden, grönytor, urbanekologi, cues to care
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500246
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500246
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2021 07:59
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics