Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Rebecca and Torstensson, Linn, 2021. Swedish food habits for higher nutritional value and lower climate impact : food retail portfolio management. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In order to tackle climate change and the increased prevalence of non-communicable diseases, a transformation of human diets is urgently needed. The food retailers can play an important role if integrating sustainability related aspects in their corporate portfolio decisions in order to influence the consumer to make more sustainable food choices.
This master thesis focuses on dietary habits in the light of portfolio management with guidance from a decision-making tool (Cynefin). If focus on principles to identify food alternatives with lower climate impact and higher nutritional value of dishes that are frequently prepared in a home setting. Their understandings are integrated in portfolio management strategies for sustainable development. It was conducted as a commission from Axfood’s private label brand Garant, which also serves as the case study. The empirical data consists of sales statistics, nutritional guidelines, nutritional content and calculated carbon dioxide equivalents.
The results show that commonly consumed dishes exceed goals for climate boundaries and they are nutritionally inadequate. In order to reach targets related to nutritional guidelines and climate impact goals, the content of animal-based products needs to be reduced. Furthermore, vegetables and whole grains need to be increased. The findings of the study provide opportunities to integrate climate and health aspects further in the portfolio management of Garant.
Changing dietary habits and integrating sustainability in portfolio management is not a clear and simple road. Rather, it needs to be shaped in accordance to the context of the specific corporation. The results show that integration of sustainability alters the retailer owned brand portfolio management decisions.

,

För att hantera klimatförändringen och den ökade förekomsten av icke-smittsamma sjukdomar, behöver vi förändra våra matvanor. Dagligvaruhandels aktörer, i synnerhet livsmedelsbutikers handlare kan spela en stor roll om de interagerar hållbarhetsrelaterade frågor i deras företagsverksamhet för att influera kunden till mer hållbara val.
Den här masteruppsatsen fokuserar på matvanor i ljuset av portföljförvaltning med guidning av ett beslutsfattande verktyg (Cynefin). Fokus ligger på principer för att identifiera livsmedelsalternativ med lägre klimatpåverkan och högre näringsvärde i maträtter som ofta tillagas i en hemmiljö, och hur dessa kan integreras i portföljhanteringsstrategier. Studien genomfördes på uppdrag av företrädare för Axfoods egna märkesvara Garant, vilket också representerar fallet i studien. Den empiriska datan bygger på säljstatistik, nutritionella riktlinjer, näringsinnehåll och koldioxidekvivalenter.
Resultatet visar att maträtter ofta tillagade i en hemmiljö överskrider klimatpåverkansmål och är näringsmässigt inadekvata. För att nå mål i nutritionella riktlinjer och klimatpåverkan, behöver innehållet av animalie-baserade produkter minskas. Vidare behöver andelen grönsaker och fullkorn öka. Resultaten av studien erbjuder vidare möjligheter att integrera klimat- och hälsoaspekter i Garants portföljförvaltning.
Att ändra matvanor och integrera hållbarhet i portföljförvaltning är inte enkelt. Istället behöver det anpassas efter den specifika företagskontexten. Resultaten indikerar att integrering av hållbarhet påverkar besluten som görs inom livsmedelshandelns varumärkesportföljer.

Main title:Swedish food habits for higher nutritional value and lower climate impact
Subtitle:food retail portfolio management
Authors:Johansson, Rebecca and Torstensson, Linn
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Fernqvist, Fredrik
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2020:30
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM028 Sustainable Food Systems - Master's Programme, 120.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:greenhouse gas emissions, private label brand, sustainable diets, sustainable food consumption, sustainable nutrition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16811
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16811
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:21 Jun 2021 11:37
Metadata Last Modified:22 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics