Home About Browse Search
Svenska


Björk Ericsson, Hedda, 2021. Hur gruppstorlek påverkar tillväxt hos hussyrsan (Acheta domesticus). First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
785kB

Abstract

Ökad tillväxthastighet har observerats bland insekter som hålls i grupp. Begreppet för fenomenet är grupp-effekt (group effect), vilket beskrevs 1958 av Rémy Chauvin. Det finns olika förklaringar till varför tillväxten ökar, men det är osäkert vad den bakomliggande mekanismen är. Diet, könsfördelning och populationsdensitet påverkar hur och om en grupp-effekt ”uttrycks”. Med sina klimatmässiga fördelar börjar insekter bli ett alternativt livsmedel för människor. Effektivisering av produktionen som t ex. insekternas tillväxt, utan att det påverkar deras välmående, är därför av intresse. Studiens syfte var att undersöka om storleken och tillväxthastigheten hos Acheta domesticus ökar när de hålls i grupp jämfört med när de går själva, samt undersöka om mortaliteten påverkas av hur många de är tillsammans. Grupp-effekten undersöktes genom att mäta nymfer av hussyrsor som gick själva och grupper om två samt fyra individer. Syrsornas startstorlek uppskattades i studiens början, därefter skedde tre mätningar med en veckas mellanrum. En fjärde och sista mätning utfördes med ett digitalt skjutmått på samtliga individer efter att de blev frysta. I programmet R användes en generaliserad linjär modell för att analysera all insamlad data. Studiens resultat visade en tydlig grupp-effekt hos syrsorna som gick fyra tillsammans när deras startstorlek jämfördes med gruppstorlekarna med en och två individer under de tre första mätomgångarna. I denna kategori med flest individer hade störst andel syrsor som dog, men mortalitet kunde inte statistiskt analyseras beroende på otillräckligt med data.
Slutsats av studien är att det är positivt för tillväxten att hålla syrsor i grupp, men att mer forskning om ämnet behövs för att förstå mekanismerna bakom detta.

,

An increase in growth rate has been observed in group reared insects. In 1958 Rémy Chauvin described this phenomenon as the group effect. There are different explanations as to why this occurs, but the mechanism behind it is unknown. Diet, sex and population density are factors that influence how and if a group effect occurs. Production of insects as human food is becoming more relevant because of its reduced environmental impact. Increasing growth rates, while maintaining good animal welfare are important for an effective production. This study was conducted to examine if group reared individuals of Acheta domesticus show an increase in size and growth rate. How group rearing affects mortality was also examined. Nymphs of the house cricket were reared individually and in groups of two and four crickets. Their sizes were measured at the beginning of the study, as well as three times with one week apart. A fourth and last measurement at the end of the study was done with a digital caliper on all crickets after they were frozen. The collected data was analyzed by using a generalized linear model in the software R. The results of the analyses showed an evident group effect in the groups of four crickets during the first three measurements. Also, in the groups of four individuals, most crickets died. Mortality could not be statistically analyzed to low sample sizes of data. The conclusion of this study is that rearing house crickets in groups increases their body size, but more research needs to be done on the subject to understand the mechanisms behind.

Main title:Hur gruppstorlek påverkar tillväxt hos hussyrsan (Acheta domesticus)
Authors:Björk Ericsson, Hedda
Supervisor:Berggren, Åsa
Examiner:Low, Matthew
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Acheta domesticus, grupp-effekt, hussyrsa, tillväxthastighet, individstorlek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16990
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16990
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2021 10:41
Metadata Last Modified:08 Jul 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page