Home About Browse Search
Svenska


Karlström, Marta, 2021. Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö : ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Den 31 augusti 2014 föll ett skyfall i Malmö som vid mättillfället var det största regn sedan mätningar påbörjades i slutet av 1800-talet. Skyfallet beräknades ha en återkomsttid på över 200 år och orsakade översvämningar i stora delar av Malmö. I framtiden väntas skyfallsfrekvensen öka och därför finns stor anledning att anpassa staden. Stjärnhusen är ett bostadsområde som har särskild skyfallsproblematik på grund av dess lågt liggande läge, samt närheten till huvudledningar för spill- och dagvatten. Syftet med detta arbete var att pröva hur man kan skapa bra lösningar som kombinerar skyfallshanteringsprinciper och rekreation på Stjärnhusområdet. I arbetet undersöktes hur man kan omgestalta en bostadsnära miljö för skyfallsanpassning utan att gå miste om de värden som finns på platsen, samt att tillföra nya värden till platsen. Till grund för gestaltningen låg en förstudie med undersökning av kopplad litteratur och referensprojekt, platsstudier, en strukturerad fotostudie, skissarbete samt intervjumaterial. Gestaltningen utgick ifrån Stjärnhusens befintliga värden och var särskilt inspirerad av platsens kulturhistoria. Befintliga värden bedöms ha bevarats och förstärkts, samtidigt som nya värden i form av bland annat skyfallshantering och platser för möten tillkommit. Förslaget visar på en omgestaltning av Stjärnhusområdet som säkrar för marköversvämningar vid skyfall.

,

On the 31st of August 2014 Malmö suffered a cloudburst which caused severe flooding. 110 mm of rain fell over the course of six hours. The frequency of cloudbursts is expected to increase, which gives good reason to flood-proof the city. This dissertation focused on one housing area in Malmö called Stjärnhusen. The area has long suffered from cloudburst-caused flooding. Stjärnhusen is believed to be especially prone to flooding due to its terrain and proximity to main pipes. The aim of this project was to test how to create good solutions which combines stormwater management principles and recreation on a specific site. To support the re-design, a background of the study which explores relevant literature and reference projects was made. Other methods which were used for the project are site inventory, a photo study, sketch studies and interviews. The end result is a design proposal which secures Stjärnhusen from urban flooding. The re-design was inspired by Stjärnhusen’s current values, especially its historical values. Current values are regarded to be preserved and enhanced by the re-design. New values such as stormwater management and places for people to meet have been added to the site.

Main title:Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö
Subtitle:ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö
Authors:Karlström, Marta
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Rabenius, Gudrun and Robling, Anna and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:skyfall, skyfallshantering, hållbar dagvattenhantering, multifunktionella ytor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500201
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500201
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Mar 2021 12:33
Metadata Last Modified:06 Mar 2021 02:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics