Home About Browse Search
Svenska


Hartman, David, 2021. Hållbarhetsrapporteringens effekter för flygbranschen : en fallstudie av Swedavias hållbarhetsrapportermellan 2017 och 2019. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att arbete utefter en hållbar utveckling ställer höga krav på organisationsledningar – de behöver arbeta utefter Brundtland-rapportens definition av hållbar utveckling, samtidigt som de tillfredsställer organisationens intressenters behov. Det har lett till att organisationer sätter tydliga mål, prioriterar hållbarhetsarbetet och tar generellt ett större ansvar över dess påverkan. Ett sätt att kommunicera organisationens hållbarhetsarbete är genom hållbarhetsrapporter. Via hållbarhetsrapporter får organisationer en möjlighet till att kommunicera dess hållbarhetsarbete för omvärlden.
En bransch som har fått mycket medial fokus de senaste åren för dess klimatpåverkan är flygbranschen. Denna studie har därför till syfte att belysa hur ett större företag inom flygbranschen hållbarhetsrapporterar med avseende på Triple Bottom Line-ramverkets tre dimensioner, d.v.s. people, planet och profit. Organisationen som studeras är Swedavia som har i uppdrag att driva och utveckla 10 flygplatser i Sverige. För att tydliggöra hur Swedavia kommunicerar dess arbete mot hållbarhet utifrån dess hållbarhetsrapportering, kommer denna studie teoretiska ramverk att förankras i akademiska arbeten om kommunikation och hållbar utveckling. Studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetod samt analyseras utifrån en innehålls- och diskursanalys. Tre hållbarhetsrapporter mellan åren 2017 och 2019 granskas och bildar studiens empiri.
Studiens resultat visar på att Swedavias hållbarhetsrapportering kan generera positiva effekter för det framtida hållbarhetsarbetet. Positiva effekter så som att vara ledande inom hållbarhet och drivande för hållbara lösningar kan genereras av hållbarhetsrapportering. Studien visar även på att Swedavia arbetar noggrant med de tre hållbarhetsdimensionerna. Bland annat är organisationens kärnvärde att erbjuda en attraktiv och lättillgänglig flygplats, och som organisation vara en förebild inom hållbarhet. Organisationens kärnvärde återspeglas i hållbarhetsrapporterna där man på ett tydligt och pedagogiskt sätt förklarar organisationens hållbarhetsarbetet och dess bidrag till en hållbar bransch.

Main title:Hållbarhetsrapporteringens effekter för flygbranschen
Subtitle:en fallstudie av Swedavias hållbarhetsrapportermellan 2017 och 2019
Authors:Hartman, David
Supervisor:Melin, Erik
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1343
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kommunikation, Triple Bottom Line, hållbarhetsredovisning, hållbar utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16564
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16564
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:07 Apr 2021 11:12
Metadata Last Modified:08 Apr 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics