Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, Hedda and Jonsson, Victor, 2021. Attityder, normer och hinder till traditionell och digital livdjursförmedling : hur påverkas användningen och hur inverkar användningen på kvalité, konkurrenskraft och främjandet av mervärden i nötköttsbranschen?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I svensk nötköttsproduktion råder stor diversitet i avelsmaterial och produktionsformer.
Diversitet gör att det finns en rad olika kvalitetsegenskaper och mervärden för livdjur i ett
förmedlingsstadie. Majoriteten av förmedlingen sker genom de två största slakterierna i Sverige,
HK Scan och KLS Ugglarps. Slakterierna har i regel åtaganderättförbehåll på de djur de förmedlar,
vilket påverkar lantbrukarnas förhandlingsutrymme. I länder som Storbritannien, Kanada och USA
har, man istället för förmedling genom slakterier, fysiska auktioner där slutproducenterna får buda
mot varandra om högsta pris.
I takt med digitaliseringens frammarsch har användandet av digitala auktionsplattformar ökat i
en rad olika branscher. Exempel på digitala auktionsplattformar i nöttköttsbranschen är Svensk
köttrasprövnings tjurauktioner och Boskapstorget, som riktar in sig på förmedling av avelsdjur och
livdjur. Intresse för digitala auktionsplattformar, så som Boskapstorget, finns bland livdjursproducenter. Dock har den faktiska användningen genom sajten varit svag.
Undersökningens syfte var att, med teorin om planerat beteende, identifiera vilka attityder,
normer och hinder som påverkar användningen av förmedlingsavtal och digitala auktionsplattformar. Studien har också att berört hur alternativen påverkar arbetet med kvalité, konkurrenskraft och främjandet av mervärden i nötköttsbranschen. Detta för att det finns en
uppfattning bland producenter att det finns möjlighet till förbättring inom dessa tre områden.
Studien innefattade 13 st. telefonintervjuer med ett standardiserat frågeformulär. Studien har
konstaterat att återleveranskrav och ett litet förhandlingsutrymme är de två största hindren för
producenter att använda förmedlingsavtal. Dock gör bristen på alternativ, den uppleva ekonomiska
tryggheten och tryggheten i att alltid kunna sälja eller köpa djur att de allra flesta producenter ändå
väljer förmedlingsavtal. Om förmedlingsavtalen ska stimulera kvalité, konkurrenskraft och
mervärden behöver avtalen utvecklas så att mervärden och kvalité premierar uppfödaren ekonomiskt. Vilket i förlängningen kommer underlätta producenternas konkurrentsituation.
Intentionen med digital livdjursförmedling är att den fria prissättningen kommer underlätta förmedling av mervärden och stimulera producenter att producera djur av god kvalité. Det kommer i sin tur förbättra konkurrenssituationen för de producenter som satsar på mervärden och kvalité.
Avgörande faktorer för en utbred användning är säkerställandet av en säker betallösning och
smittuppföljning. Skulle varumärket skadas i ett tidigt stadium skulle det bli förödande för fortsatt
användning och utveckling. Dock går det inte att utesluta att det kan finnas andra oanade och oönskade konsekvenser av digitala auktionsplattformar för livdjur. Konsekvenser som upptäcks vid en omfattande användning.

,

Swedish beef production contains a big diversity when it comes to breeding materials and types of production systems. Due to the diversity there is different quality and added value in the livestock trading. The majority of the livestock trading appears through the two biggest stakeholders of Sweden (HK Scan and KLS-Ugglarps). The stakeholders have the right to slaughter the cattle that they have sold to the farmer though their livestock trading service. In countries like Great Britten, Canada and USA is the norm to buy or sell the livestock though livestock auctioneers. Where the
byers compete against each other about having the highest offer.
In times of the digital evolution has the use of digital auctions increased in different industries.
Examples of digital auction platforms in the beef industry is Svensk köttrasprövning and Boskapstorget. There is interest of using digital auction platforms among the beef producers rather than using the traditional livestock trading by the stakeholders. Despite the interest, the actual use of the digital auction platforms has been low.
The purpose of the study was to identify which attitudes, norms and barriers which effects the use of traditional livestock trading and the possible use of a digital auction platform. The study has also identified how the alternatives affects the work whit quality, competitiveness and added value in the beef industry.
The study included thirteen respondents who participated through telephone interview. The
conclusions of the study were that the reservation of the slaughter and the small space of negotiation
are the two biggest barriers of using traditional livestock trading. However, the lack of alternative
ways of trading livestock, the sense of economical trustiness and ability to always trade animals
makes the livestock trading through the stakeholders attractive. If the livestock trading through the
stakeholders should simulate quality, competitiveness and added value the system needs to develop so the added value and quality makes a financial difference for the calf producer. The financial
difference will stimulate the competitiveness of producers.
The intention of digital auction platforms is that the market-based pricing of cattle will stimulate
added value and stimulate producers to breed cattle of good quality. It will improve the competitiveness for the producers that invests in added value and quality. The main factor of using is the ensuring of a safe financial transaction and infection control. If the trademark harms in an early stage, it will be devastating for a continues use and develop. However, the study cannot exclude
the fact that it can be other unwanted consequences with the use of digital auction platforms for trading livestock.

Main title:Attityder, normer och hinder till traditionell och digital livdjursförmedling
Subtitle:hur påverkas användningen och hur inverkar användningen på kvalité, konkurrenskraft och främjandet av mervärden i nötköttsbranschen?
Authors:Pålsson, Hedda and Jonsson, Victor
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Alwall Svennefelt, Catharina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:attityder, normer, hinder, användning, livdjursförmedling, digital förmedling, digitala auktionsplattformar, Teorin om planerat beteende, TPB, kvalité, konkurrenskraft, mervärden, nötkött
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16916
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16916
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2021 11:29
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics