Home About Browse Search
Svenska


Ancher, Julia, 2021. Metoder för att motverka värmestress hos slaktgrisar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
546kB

Abstract

Grisar är högproducerande djur som är känsliga för värmestress. Klimatförändringarna leder till ökade perioder av värme och det är därför viktigt att finna applicerbara metoder som erbjuder grisarna kyla. Värmestress påverkar grisarnas välfärd och leder till en rad olika förändringar i det naturliga beteendet. Värmen påverkar inte bara grisen negativt utan orsakar också en ökad arbetsbelastning för lantbrukaren samt resulterar i sämre betalt för slutprodukten.
Det finns ett antal metoder för att kyla grisarna som studerats i olika delar av världen. Grisens värmeavgivning kan ökas genom att erbjuda ett vätande kylsystem såsom dusch och bad. Även kylning i golvet och ökad lufthastighet används för att öka värmeavgivningen. Lufttemperaturen i stallarna kan sänkas med evaporativ kylning samt dimmspridning och intresset ökar också för att utveckla energisnåla system som markvärmeväxlare. Studien sammanställer de olika kylmetoderna och utvärderar huruvida de kan appliceras i ett stall för slaktgrisproduktion i Sverige. System som dusch, bad, kylt golv, markvärmeväxlare, ökad lufthastighet samt dimmspridning är lämpliga metoder i svenska grisstallar. Evaporativ kylning är en mindre lämplig metod med tanke på Sveriges klimat.

,

Pigs are high producing animals that are sensible for heat stress. Climate change is leading to increased periods of heat and it is important to find methods that offers the pigs´ cooling. Heat stress affects the pigs´ welfare and leads to multiple changes in their natural behaviour. The heat not only affects the pig negatively, but also causes an increased workload for the farmer and less payment for the product.
There are several cooling methods studied around the world. The pigs´ heat loss can be increased by wetting their skin using shower or bath. Floor cooling and high-velocity air stream also increases the pigs´ heat loss. Air temperature in the stable can be decreased using evaporative cooling or high-pressure nozzles and there is an increasing interest in using energy-efficient systems such as earth-air heat exchangers. The study aims to complie the different cooling methods and evaluate whether they can be applied in a stable for finishing pigs in Sweden. Systems like shower, bath, floor cooling, earth-air exchanger, high-velocity air stream and high-pressure nozzles are suitable in Swedish pig stables. Evaporative cooling are less suitable considering the Swedish climate.

Main title:Metoder för att motverka värmestress hos slaktgrisar
Authors:Ancher, Julia
Supervisor:Jeppsson, Knut-Håkan
Examiner:Karlsson, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:slaktsvin, kylning, temperatur, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16838
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16838
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2021 11:30
Metadata Last Modified:25 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics