Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Charlotte and Ståtenhag, Jonatan, 2021. “Hur går det på jobbet?” : enkätstudie om Herzbergs hygien- och motivationsfaktorers påverkan på anställdas intention att stanna kvar i sin tjänst. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att hitta väl anpassad personal kan för många gårdar vara en utmaning. Tillgången på kompetent arbetskraft är av yttersta vikt för fungerande lantbruksföretag då en hög omsättning av personal riskerar att bli kostsamt och kan hämma utvecklingspotentialen för företaget. Lantbruket klassas som en personalintensiv bransch vilket vittnar om att dessa utmaningar är vanligt förekommande för företagen. Att finna och genomföra åtgärder för att minska omsättningen av personal kan således bidra till skapandet av fler konkurrenskraftiga gårdar med gynnsamma utvecklingsmöjligheter.
Denna studie berör hur personal uppfattar hygien- och motivationsfaktorer på arbetsplatsen samt hur dessa påverkar intentionen att stanna kvar i sin tjänst.
Studien har genomförts som en litteratur -och enkätstudie där anställda inom animalieproduktion och växtodling graderat tillgången av dessa faktorer på arbetsplatsen. I studien fick de 49 respondenterna även svara på allmänna frågor, däribland avsikten att stanna kvar i sin tjänst inom en tvåårsperiod. Respondenterna har sedan grupperats för att finna samband mellan hygien- och motivationsfaktorer och framtida intentioner för sin anställning. Sambanden förklaras utifrån teorier och tidigare utförda studier.
Studien baseras på Herzbergs tvåfaktorsteori där motivation -och hygienfaktorer beskriver samband mellan tillfredställelse och vantrivsel på arbetsplatsen.
Resultatet av studien visar signifikanta skillnader mellan gruppen som avser att stanna kvar i sin tjänst, och gruppen som avser att lämna. De faktorer som visade störst signifikant skillnad mellan grupperna var att känna sig inkluderat på arbetsplatsen, feedback och beröm för ett gott arbete samt möjlighet till framtida ökad befordran/ansvar.

,

Finding well-adapted staff can be a challenge for many farms. The availability of skilled labor is of utmost importance for functioning agricultural companies where a high turnover of personal may be costly and can hamper the development potential of the company. Agriculture is classified as a personnel-intensive industry which testifies that these challenges are common for companies. Finding and implementing measures to decrease the turnover of personnel can contribute to the creation of more competitive farms with favorable development opportunities. This study focus on how staff personally perceive hygiene- and motivational factors in the workplace and how these affect the intention to remain in their job. The study was conducted as a literature and questionnaire study in which employees in animal production and crop production rated the availability of these factors in the workplace. In the study, the 49 respondents also had to answer general questions, including the intention to remain in their position within a two-year period. The respondents where formed into groups to find a connection between hygiene- and motivational factors and future intentions for their employment. The connections are explained on the basis of theories and previous studies. The study is based on Herzberg's two-factor theory, where motivation and hygiene factors describe the connection between satisfaction and dissatisfaction in the workplace. The results of the study show significant differences between the group that intends to remain in service, and the group that intends to leave. The factors that showed the most significant differences between the groups were to feel included in the workplace, to receive feedback and praise for a good job and the opportunity for future increased promotion / responsibility.

Main title:“Hur går det på jobbet?”
Subtitle:enkätstudie om Herzbergs hygien- och motivationsfaktorers påverkan på anställdas intention att stanna kvar i sin tjänst
Authors:Hansson, Charlotte and Ståtenhag, Jonatan
Supervisor:Alwall Svennefelt, Catharina
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Herzbergs motivationsfaktorer, personalomsättning, lantbrukspersonal, behålla anställda, anställningslängd, Herzberg's motivational factors, staff turnover, agricultural staff, retaining employees, length of employment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16897
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16897
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2021 06:47
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics