Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Karolina, 2021. Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet : vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Biokol är en möjlig kandidat till att motverka den höga koldioxidhalten i atmosfären. Genom pyrolysering av biomassa bildas biokol, som är en hårdare inbunden form av kol. Detta gör att biokol bryts ner långsammare. Svensk åkermark innehåller en hög halt av markkol då
Sveriges jord är ung och det kallare klimatet sänker nedbrytningshastigheten. Men den ökande globala temperaturen kommer leda till en ökad omsättning av markkolet vilket leder till en minskad kolhalt i åkermarken. Därför kan det vara en fördel att redan nu tillsätta biokol tillsammans med andra kolinlagrande åtgärder, som att blanda flyt- och fastgödsel
med biokol, att tillsätta biokol till skog- och energiskogsplanteringar och att tillsätta biokol
tillsammans med vall för att öka biomassan och därmed kolinbindningen via fotosyntesen.

,

Biochar is a possible candidate to counteract the high carbon dioxide content in the athmosphere. By pyrolysis of biomass, biochar is formed which is a harder bound form of carbon. This means that biochar breaks down more slowly. Swedish arable land cointains high a content of soil carbon because Swedish soil is young and the colder climate lowers the rate of decomposition. But the rising global temperature will lead to an increase in the turnover of soil carbon. Therefore, it would be advantageous to add biochar with other carbon storage measures, such as mixing biochar with liquid and solid fertilizers, add biochar
to forest and energyforest plantations and add biochar together with grassland to increase biomass and thus carbon sequastration via photosynthesis.

Main title:Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet
Subtitle:vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder
Authors:Johansson, Karolina
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:kolcykel, mineraljord, organogen jord, certifiering, mullhalt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16395
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16395
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Meteorology and climatology
Language:Swedish
Deposited On:04 Feb 2021 12:02
Metadata Last Modified:05 Feb 2021 05:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics