Home About Browse Search
Svenska


Hansen, Ida, 2021. Hunden som modelldjur i humanforskningen med fokus på Alzheimers sjukdom. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
466kB

Abstract

Idag finns nästan 800 ärftliga sjukdomar som drabbar hundar. För majoriteten av dessa finns liknande humana sjukdomar vilket gör komparativa studier mellan hund och människa intressanta. Hundar har tidigare studerats bland annat vid metaboliska studier och forskning på cancer och det finns de forskare som anser att hunden skulle kunna användas som modelldjur för forskning på Alzheimers sjukdom. Hundens åldrande kan leda till för ägaren synliga beteendeförändringar som liknar de som kan observeras hos personer med Alzheimers sjukdom. En del fysiska symptom är också liknande mellan arterna och många riskfaktorer har observerats vara lika för Alzheimers sjukdom och ”canine cognitive dysfunction” (CCD). Dock har det för CCD visat varierande resultat i olika studier gällande riskfaktorer, bland annat kopplingen mellan kön och sjukdomsförekomst. De motsägelsefulla resultaten skulle kunna bero på att diagnostiseringen av CCD är osäker då diagnos främst ställs genom ett frågeformulär till djurägare. Mer kunskap om CCD skulle kunna leda till ökat välmående hos hundar samt möjlighet att förstå Alzheimers sjukdom bättre. I dessa studier skulle hunden kunna vara en god kandidat med sin relativt korta livslängd och vilja att utföra kognitiva tester. Mer studier för att säkerställa gemensamma symptom och öka säkerheten vid diagnosticering skulle dock behövas. Människor med Alzheimers sjukdom har i terapihundars närvaro visat tecken på glädje och lugn vilket även observerats hos personer utan demenssjukdomar som bland annat observerats få lägre hjärtfrekvens.

,

Today there are almost 800 heritable diseases which affect dogs. For a majority of these diseases dogs are a potential model when it comes to similar human diseases. Dogs have earlier been used for metabolic studies and cancer research. Additionally, there are those who suggest the dog as a model for research on Alzheimer’s disease. Dogs aging can cause behavioural changes that is similar to those seen in Alzheimer’s disease. Some physical symptoms also seem to be alike for Alzheimer’s disease and CCD. Studies on risk factors for CCD have shown different results on for instance sex and CCD. That could be because of how to diagnose CCD which is mostly done through a questionnaire for dog owners. More knowledge on CCD could improve the welfare of dogs and increase the knowledge of Alzheimer’s disease. Since dogs have a relative short life span and a will to perform cognitive tests, they have been suggested suitable as models for humans. However, more studies to ensure mutual symptoms and guarantee diagnosis would be preferable. Therapy dogs have been found to give people with Alzheimer’s disease joy and peace that likewise have been observed in people without dementia who showed lower heart rate together with dogs.

Main title:Hunden som modelldjur i humanforskningen med fokus på Alzheimers sjukdom
Authors:Hansen, Ida
Supervisor:Wistedt, Anna
Examiner:Sandberg, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Alzheimers sjukdom, canine cognitive dysfunction, djurmodell, humana sjukdomar, hund, jämförande forskning, terapihundar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17161
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17161
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2021 05:36
Metadata Last Modified:16 Sep 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics