Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Vilma, 2021. Framtidens foder inom vattenbruket : påverkan på fisk och miljö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
620kB

Abstract

Världens akvakulturproduktion har länge förlitat sig på stora mängder av fiskmjöl och fiskolja och på senare år sojamjöl i fiskens foder. Dessa traditionella fodermedel orsakar en stor belastning på marina ekosystem och land-, vatten- och fosforresurser. Nya mer miljövänliga alternativ som kallas för andra generationens fodermedel är under utveckling. I denna grupp finns olika typer av encelliga proteiner, insekter och svampar som oftast produceras genom att använda sig av organiskt avfall för tillväxt och kan produceras på icke brukbar mark vilket är positivt eftersom de inte konkurrerar med befintlig växtodling. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa information om andra generationens foder till fisk och undersöka om de kan ersätta de traditionella, samt undersöka om dessa nya fodermedel kan uppfylla fiskens näringsbehov. Litteraturstudien ska även diskutera andra generationens fodermedel ur ett miljöperspektiv och vad detta kan innebära för framtidens matsäkerhet. Litteraturstudien visar att andra generationens fodermedel kan till viss del uppfylla olika fiskarters näringsbehov. Däremot kan de i nuläget inte ersätta de traditionella fodermedlen på en storskalig nivå då produktionskostnaderna är för höga. De har däremot potential att bidra till en mer hållbar produktion i framtiden eftersom de kan utnyttja rest- och biprodukter från olika industrier.

,

The world's aquaculture production has long relied on large amounts of fishmeal and fish oil and more recently on soybean meal and other plant-based ingredients in the diets. These traditional feeds cause a great strain on marine ecosystems and land, water, and phosphorus resources. However, new, more environmentally friendly alternatives are under development. In this group are different types of single cell protein, insects and fungi that are often produced using non-arable land, utilizing different organic waste streams as a substrate which is beneficial because it does not compete with crop production. The purpose of this literature study is to compile information on so-called second-generation feed materials for fish and to investigate how and to what extent they can replace traditional ingredients. The literature study concludes that second-generation feed materials could meet the nutritional needs of different fish species. However, large scale production is currently limited to replace traditional feed materials due to high production costs. The literature study also discussed the new feed materials from an environmental perspective and the new feed materials have the potential to contribute to more sustainable production in the future as they can use byproducts from different industries.

Main title:Framtidens foder inom vattenbruket
Subtitle:påverkan på fisk och miljö
Authors:Johansson, Vilma
Supervisor:Vidakovic, Aleksandar
Examiner:Gräns, Albin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:andra generationens fodermedel, akvakultur, nutrition, produktion, ersättning, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17009
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17009
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fisheries and aquaculture - General aspects
Fisheries production
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2021 06:53
Metadata Last Modified:10 Jul 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics