Home About Browse Search
Svenska


Lennartsson, Andreas and Reuterdahl Svedberg, Elsa, 2021. I stormens öga räcker status quo föga : hur en central aktör i krog- och restaurangbranschen ställer om under extrem kris. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

A company’s external environment consists of external, ever-changning forces that force it to adapt (Mintzberg, 2005). The company’s value network is part of this external environment; the value network is the link between the company and its external environment (Allee, 2000). Sometimes, the external forces of the company's environment accumulate into an extreme, unforeseen force of change – in this thesis, such extreme external change mechanisms are understood as crises. As the external environment changes, entrepreneurial opportunities materialise, which the company may act upon; this is more evident during extreme external crises. In addition, an important asset in the company's corporate brand plays an important role for its ability to discover and act upon entrepreneurial opportunities (Argentini and Druckenmiller, 2014).
The purpose of this qualitative study is to investigate how companies in the restaurant industry initiate various change processes due to external changes caused by crisis, and how these change processes relate to corporate branding. The research strategy employs an inductive approach. The empirical material has been collected through a case study where, in which semi-structured interviews were conducted.
The study indicates that entrepreneurial opportunities occurs as a result of changes in the external environment in the company's value network. Those opportunities identified by the company are short-term layoffs, a take-away service, a reduced business system and a turnover-based business model. The company have acted on some of the entrepreneurial opportunities and remained passive with regards to some. In conclusion, the entrepreneurial opportunities on which the company has acted upon have resulted in company change.

,

Ett företags omvärld kan ses som externa krafter under ständig förändring och påverkar företaget till omställning (Mintzberg, 2005). Som en del av omvärlden finns företagets värdenätverk vilket utgör länken mellan företaget och dess omvärld (Allee, 2000). Ibland urartar omvärldens externa krafter i extrema förändringar som inte går att förutse – detta ses som en kris för företaget. När omvärlden förändras uppstår entreprenöriella möjligheter för företaget att agera på vilket leder till en omställning. En viktig tillgång i företagets förmåga att upptäcka och utnyttja entreprenöriella möjligheter är företagets varumärkesarbete vilket bidrar till dess omställningsförmåga. Ett exempel på en extern kris är de effekter som COVID-19-pandemin förorsakat krog- och restaurangbranschens omsättning (Caspeco, 2020). Att kunna hantera denna uppskruvade förändringshastighet som en kris av COVID-19-pandemins dignitet kräver, har upplevts som mycket problematiskt för många krog- och restaurangföretag. Ett av de företag inom branschen som har drabbats hårt är Caspeco AB som erbjuder systemlösningar för krogar och restauranger. I syfte att bemöta den nu rådande krisen har Caspeco inlett en omställningsprocess vilket denna uppsats ämnar att studera.
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur företag i krog- och restaurangbranschen initierar omställningsprocesser till följd av externa förändringar orsakade av kris, samt hur dessa omställningsprocesser förhåller sig till företags varumärkesarbete. Forskningsstrategin har följt en induktiv ansats och baseras på en fallstudie där det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer.
Entreprenöriella möjligheter har uppstått i och med omvärldens förändringar i Caspeco AB:s värdenätverk. De som identifierats av företaget är korttidspermittering, take away-tjänst, ett avskalat affärssystem och en omsättningsbaserad affärsmodell. Företaget har därefter agerat på vissa och förhållit sig passivt till vissa. De entreprenöriella möjligheter som företaget agerat på har resulterat i en omställning av verksamheten. En dynamisk organisationsstruktur och snabba beslutsvägar har i denna uppsats identifierats som framgångsfaktorer för omställningen. Det studerade företagets varumärke med en genomsyrad företagskultur om att hjälpa sina kunder ur krisen har hjälpt företaget att identifiera och agera på entreprenöriella möjligheter.

Main title:I stormens öga räcker status quo föga
Subtitle:hur en central aktör i krog- och restaurangbranschen ställer om under extrem kris
Authors:Lennartsson, Andreas and Reuterdahl Svedberg, Elsa
Supervisor:Melin, Erik
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1325
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:corporate branding, entreprenöriella möjligheter, krishantering, omställning, organisationsförändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16571
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16571
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:14 Apr 2021 08:15
Metadata Last Modified:15 Apr 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics