Home About Browse Search
Svenska


Drettner, Elsa, 2021. Ekonomikumparken blir ekoparken : en utvärdering och utveckling av parkens ekoeffektivitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Denna studie syftade till att identifiera och utveckla ekologiska värden för ett urbant parkområde i Uppsala. Utifrån de värden som identifierats föreslogs en rad naturbaserade lösningar för att skapa mer mångfunktionella ytor i parkområdet, stärka dess resiliens och på så sätt även bidra till att skydda det gröna stråk som parken utgjorde en del av. Genom att använda verktyget Grönytefaktor för allmän platsmark identifierade arbetet parkens kvaliteter utifrån sex olika värdekategorier och kunde därigenom generera ett värde för parkens kvaliteter. Verktyget kvantifierade parkens ekologiska kvaliteter och visade på parkens ekoeffektivitet. Arbetet identifierade även dessa kvaliteter med hjälp av platsanalyser och dokumentgranskningar.

Studien visade att parken i hade flera viktiga kvaliteter och utgjorde ett viktigt urbant parkområde med potential att bidra till stadens resiliens och gröna infrastruktur. Däremot fanns det flera aspekter av parken som kunde utvecklas för att skapa mer mångfunktionalitet i dess ytor. Genom att införa ängsplanteringar, en dagvattendamm och skydda de spridningslänkar som området är anslutet till kunde områdets mångfunktionalitet och ekoeffektivitet öka. På grund av att metoden GYF AP var relativt ny fanns det inget stort urval av referensvärden och därför var områdets grönytefaktor svår att bedöma. Metoden hade ändå flera styrkor genom att den identifierade förekomsten av och bristen på mångfunktionella ytor.

,

This essay aims to identify and develop the ecological values with nature-based solutions for an urban park in the city of Uppsala, Sweden. The goal was to facilitate the multifunctionality of the different areas and thereby strengthen the resilience and the green infrastructure of both the park and the city. The essay identified the ecological values of the park through six different categories by using the tool Grönytefaktor för allmän platsmark (GYF AP), which aims to quantify the qualities of the park and find a numeric value for the parks eco-effectivity. This was done by a place analysis complimented by a desktop study.

The study shows that the park held a variety of important qualities and that the area constitutes as important urban greenery for the city. Although the park still has multiple ways to develop and enhance the multifunctionality of its ecosystem services. By establishing meadows on the current greensward, the function of the park as a pollination node will be enhanced, as well as the meadow will serve as an aesthetic value for the park. Creating a pond could also enhance multiple values for the park, as it works as a storm water manager, a habitat for different species, regulate the microclimate and as an aesthetic value. The method of GYF AP is in a Swedish context relatively new which makes it hard to find reference values to compare this park results to. Although this creates some difficulties in using the method, it still works as a tool to identify and develop the multifunctionality of urban green areas.

Main title:Ekonomikumparken blir ekoparken
Subtitle:en utvärdering och utveckling av parkens ekoeffektivitet
Authors:Drettner, Elsa
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Persson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:GYF AP, naturbaserade lösningar, ekosystemtjänster, biologisk mångfald i urban miljö, mångfunktionella ytor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500227
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500227
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2021 10:15
Metadata Last Modified:17 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics