Home About Browse Search
Svenska


von Heideken, Filippa, 2021. Municipal construction strategies : the promotion of wooden multi-storey construction. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
763kB

Abstract

In Sweden, the construction sector accounts for about 21 percent of the total greenhouse gas emissions. One way of reducing these emissions is to increase the amount of wood in multi-storey houses that are being built. About 90 percent of the small houses in Sweden are built in wood, while only 10 percent of multi-storey buildings are built in wood. One reason for this is that wooden multi-storey buildings were until the 1990’s not allowed to be built in more than two floors because of the risk of fires. The new Construction Products Directive has made this possible, but the development has not accelerated at the desired pace. Since municipalities have the legal and democratic mandate to regulate the built environment, they have an important role supporting the development toward sustainable construction regulations and processes.

Based on the important role of municipalities in this transition, this study aims to explain how municipalities can enable a positive market development for wooden multi-storey construction. The ambition was to identify activities that could contribute to structural changes within the industry into more sustainable. To do this, the study addressed the research question of how municipalities can enable a positive market development for wooden multi-storey construction. The study has been carried out as a multiple-case study of public documents published by four Swedish municipalities that are seen as entrepreneurs within the industry. The analysis was subsequently carried out as a thematic analysis to identify, analyze, and report patterns within data.

Based on a neo-institutional framework, the study has identified three particular activities that can enable a positive market development, which are; leveraging of resources, navigating between different interests, and use of municipal instruments. First, the study shows evidence on how the municipalities as entrepreneurs have created a new institutional setting where different sets of institutions such as the academia and the industry have been tied together. The leverage of available resources in the community have enabled increased efficiency in the field of wooden multi-storey construction. Furthermore, these sets of institutions have created new networks that provide the market with knowledge that challenge existing practices. Second, selective interconnection was seen as successful for enabling a positive market development. The concept includes navigating between different stakeholders and the objectives of those, which in this case includes demonstrating examples of climate friendly and cost-efficient construction. The third identified activity was the use of municipal instruments, where the municipalities used their legal mandate through their responsibility over plans and land guidelines to steer the development towards increased wood construction. Ultimately, it could be seen that all of the municipalities tend to use public procurement as a tool or instrument. However, common to all municipalities is that public procurement is identified as an area for development, which was also highlighted in previous reports.

,

I Sverige står byggsektorn för cirka 21 procent av de totala växthusgasutsläppen och ett sätt att minska dessa utsläpp är att öka mängden trä i de flervåningshus som byggs. Omkring 90 procent av alla småhus byggs i trä, medan endast 10 procent av alla flervåningshus byggs i trä. En orsak till detta är att flervåningshus i trä fram till 1990-talet inte var tillåtet att byggas i mer än två våningar på grund av brandrisken. Det uppdaterade byggproduktdirektivet innefattar inga begränsningar avseende höjd vilket gör det möjligt för ökade marknadsandelar, men utvecklingen har inte accelererat i önskad takt. I denna utveckling har kommunerna en viktig och stödjande roll, eftersom de besitter det juridiska och demokratiska mandatet att reglera vad som byggs i dess omgivning.

Baserat på kommunernas viktiga roll i denna övergång, är syftet med denna studie att förklara hur kommuner kan möjliggöra en positiv marknadsutveckling för flervåningshus av trä. Ambitionen var att identifiera aktiviteter som skulle kunna bidra till strukturella förändringar inom branschen till mer hållbara. Studien har genomförts som en flerfallsstudie av offentliga dokument publicerade av fyra svenska kommuner som betraktas som entreprenörer inom området. Analysen har därefter genomförts via en tematisk analys för att identifiera, analysera och redogöra för mönster i data.

Med utgångspunkt i ett nyinstitutionellt teoretiskt ramverk har studien identifierat tre aktiviteter av särskild vikt för att möjliggöra en positiv marknadsutveckling av flervåningshus i trä. Dessa är att allokera resurser, navigera mellan olika mål och intressenter samt att utnyttja tillgängliga kommunala styrverktyg. För det första visar studien hur kommunerna som entreprenörer skapat en ny institutionell miljö där olika institutioner såsom universitet och aktörer från industrin har knutits samman. En allokering och samordning av de tillgängliga resurserna i kommunerna har möjliggjort en ökad effektivitet inom området för flervåningshus i trä. Dessa uppsättningar av institutioner har fortsättningsvis skapat nya nätverk som genererat kunskap som utmanar befintliga metoder och arbetssätt. För det andra var det kommunernas förmåga att navigera mellan olika intressenter och mål, vilket i detta fall inkluderade klimatvänligt och kostnadseffektivt byggande. Den tredje identifierade aktiviteten var användningen av kommunala styrverktyg, där en möjliggörare för utvecklingen var att kommunerna använder sitt juridiska mandat genom sitt ansvar för stadsplaneringen för att styra utvecklingen mot ett ökat byggande i trä. Gemensamt för kommunerna är att de använder sig av offentlig upphandling för att styra utvecklingen, vilket lyfts fram av kommunerna såväl som tidigare studier som ett viktigt utvecklingsområde.

Main title:Municipal construction strategies
Subtitle:the promotion of wooden multi-storey construction
Authors:von Heideken, Filippa
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:29
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:community logic, institutional entrepreneurship, market logic, neo-institutional theory, sustainability, hållbarhet, institutionellt entreprenörskap, marknadslogik, nyinstitutionell teori, samhällslogik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16774
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16774
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:15 Jun 2021 08:09
Metadata Last Modified:16 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics