Home About Browse Search
Svenska


Öst, Greta, 2021. Strömaterial för hästar : en beskrivning av olika strömaterial utifrån hästens välfärd, hästägares kriterier och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
664kB

Abstract

Val av strömaterial som underlag i hästens box eller lösdrift är viktig då det kan ha en stor påverkan på hästens välfärd. Förutom hästens välfärd finns även andra viktiga kriterier att ta hänsyn till såsom miljö, ekonomi och arbetsbelastning. Syftet med arbetet är att beskriva för- och nackdelar med olika strömedel utifrån hästens välmående, hästägarnas kriterier och miljöpåverkan. Vetenskaplig litteratur kopplat till strömaterial till häst har sammanställts och diskuteras. Utöver det har en deskriptiv enkätstudie riktad till hästägare i Sverige publicerats för att undersöka hästägares preferenser vid val av strömaterial. Totalt svarade 265 hästägare på enkäten. Resultaten visade att hästägare föredrar strömaterial som är lätta att mocka och hantera. Spånpellets och spån var de strömaterial som användes i störst utsträckning.
Litteraturstudien visade att det inte finns ett enskilt strömaterial som är bäst utifrån alla aspekter. Halm har visats vara det mest lämpliga strömaterialet för att ge hästen chans att tillgodose behovet av sysselsättning och sömn. Däremot har torv visat sig vara det lämpligaste strömaterialet ur ett miljöperspektiv då användning av det resulterar i lägst mängd utsläpp av växthusgaser och den har de främsta egenskaperna för en snabb och fullständig komposteringsprocess. För att uppfylla kraven för välfärd och hästägarnas preferenser skulle en lösning kunna vara att kombinera olika strömaterial för att på så sätt kunna utnyttja flera goda egenskaper.

,

The choice of bedding materials in the horse box or a loose housing is important because it may have a significant impact on horse welfare. In addition to the welfare of the horse there are several other criteria to consider such as the environment, economy and workload. The aim of this study was to describe different bedding materials based on the welfare of the horse, criteria of horse owners and environmental effects. Information from scientific papers has been compiled and discussed. In addition to the literature, a survey directed to horse owners in Sweden was performed with the aim to receive information of the horse owner preferences when choosing bedding material. The results from the survey showed that horse owners prefer bedding materials that are easy to muck and handle. Also, the results showed that shavings and sawdust pellets were the bedding materials that were used most frequently.
Based on the findings from the literature, there was not one single bedding material that was better than the others when all the different aspects were considered. Straw has been shown to be the most appropriate bedding material in order to fulfill the requirements of foraging and the need of sleep. On the other hand, peat has been shown to be the most appropriate bedding material from an environmental perspective due to the least amount of emission of greenhouse gases and ultimate traits for a fast and complete composting process. To fulfill the requirements of both horses and horse owners a combination of bedding material could be a solution in order to take advantage of multiple good qualities.

Main title:Strömaterial för hästar
Subtitle:en beskrivning av olika strömaterial utifrån hästens välfärd, hästägares kriterier och miljöpåverkan
Authors:Öst, Greta
Supervisor:Lindroth, Katrin
Examiner:Müller, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:absorptionsförmåga, beteende, komposteringsegenskaper, luftkvalitet, luftvägar, preferenser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17007
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17007
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2021 06:15
Metadata Last Modified:10 Jul 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics