Home About Browse Search
Svenska


Littmann, Nina, 2021. Hur kan landskapsarkitekten använda strategisk framsyn för att möta framtidens behov? : användning av strategisk framsyn och scenarioplanering inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Trenderna i samhället i Sverige i dag med digitalisering och näthandel indikerar att det kan komma att ske en ändring i hur vi kommer att använda stadskärnan i framtiden. Ungefär var tionde butik, motsvarande ungefär 5000 butiker, har försvunnit inom detaljhandeln de senaste sex åren. Trenderna pekar mot att vi i framtiden kommer att behöva hitta nya användningsområden för stadskärnan. En central del av landskapsarkitektens arbete är att undersöka vilka behov människorna har, och utarbeta möjliga lösningar. Eftersom en gestaltningsidé förhoppningsvis ska användas i många år framöver, är framtidsscenarier en naturlig del av denna process. För att inte dessa framtidsförutsägelser enbart ska vara baserade på arkitektens fantasi behövs det verktyg för att arbeta med framtidsfrågor. Ett av dessa verktygen är strategisk framsyn. Strategisk framsyn är ett systematisk och strukturerat sätt att identifiera och analysera trender och problem i samhället, för att därefter utforska möjliga framtidsscenarier och utveckla potentiella lösningar.

Genom en sjustegsprocess framtagen ur riktlinjer för strategisk framsyn och scenarioplanering har jag i detta arbetet undersökt hur strategisk framsyn kan användas inom landskapsarkitektur. Genom sjustegsprocessen har tre konceptuella gestaltningsidéer för en gata i centrala Uppsala tagits fram. Förslagen syftar på att svara på arbetets frågeställning som är att undersöka vad stadskärnan i Uppsala kan användas till 30 år fram i tiden. Gestaltningsidéerna utgår från ett framtidsscenario baserat på butiksdöd, som leder till ett behov för en ändrad användning av stadsrummen.

,

The trends of digitalisation and ecommerce in Swedish society today, indicate that there might be a change in how we will use the city centers in the future. About one in 10 retail stores, equivalent to about 5,000 stores, have disappeared over the past six years. Trends indicate that we will need to find new uses for the city centers in the future. A central part of the landscape architect's work is to investigate people’s needs and to develop possible solutions. Since a design proposal hopefully will be used for many years to come, predicting the future is an important part of this process. For these predictions not to be based solely on the landscape architect's imagination, we need tools to work on future issues. One of these tools is strategic foresight. Strategic foresight is a systematic and structured way to identify and analyze trends and problems in society, and then explore possible future scenarios and develop potential solutions.

Through a seven-step process developed from strategic foresight and scenario planning guidelines, I have investigated how strategic foresight can be used in landscape architecture. By using this seven-step process, I have developed three conceptual design proposals for a street in central Uppsala. The proposals aim to answer the question of the work.The design proposal is based on a future scenario of retail apocalypse, and with this a need for a change in the use of urban spaces.

Main title:Hur kan landskapsarkitekten använda strategisk framsyn för att möta framtidens behov?
Subtitle:användning av strategisk framsyn och scenarioplanering inom landskapsarkitektur
Authors:Littmann, Nina
Supervisor:Leposa, Neva
Examiner:Wangel, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:strategisk framsyn, scenarioplanering, butiksdöd, landskapsarkitektur, framtidsstudier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500322
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500322
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2021 08:12
Metadata Last Modified:12 Oct 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics