Home About Browse Search
Svenska


Monell, Josefine, 2021. Växtförädlingsmål för framtida äppelförädling ur förädlares och odlares perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Äpplen utgör den mest odlade frukten i Sverige och det finns en lång tradition av att producera äpple i hela Norden. För att kunna säkerställa en fortsatt produktion
även i framtiden krävs en inhemsk förädling för att framställa nya sorter som kan möta framtidens utmaningar med ett förändrat klimat, effektivare lagring och förändrade preferenser från slutkonsumenten. I framtidens inhemska förädlingsprocess är det viktigt att rangordna önskade egenskaper så att de dels möter odlarnas förväntningar, dels passar in i förädlarnas planer på hur framtida svensk äppelproduktion ska komma att se ut. Arbetets syfte är att undersöka vilka mål som är prioriterade för framtida växtförädling av äpple, både ur odlarnas och växtförädlarnas perspektiv. Detta görs genom att via mail eller telefonintervju be odlare i Sverige och växtförädlare i Sverige samt utvalda länder i Norden och Baltikum att rangordna och beskriva vilka egenskaper de anser viktiga. Goda lagringsegenskaper och sjukdomstolerans lyfts som viktiga egenskaper från både odlare och förädlare. Odlare framhäver frosthärdighet hos blomman i högre utsträckning än förädlarna. Förädlarna i sin tur prioriterar dock hög avkastning i högre utsträckning än odlarna. Sammanfattningsvis finns det likheter och olikheter gällande prioriteringar de båda intressenterna emellan men det finns en svårighet i
att rangordna de olika egenskaperna då en kombination av dem ofta är avgörande för om en sort ska kunna utgöra en god produktionsgröda.

,

Apple is the most produced fruit within Sweden and apples have been grown in the Nordic countries for many centuries. To ensure future production within the region is it important with domestic plant breeding programs to generate new varieties that can withstand the upcoming challenges such as climate change, the need for improved storability and the changing preferences of consumers. For the future of apple breeding, it is important to find out what the most prioritized traits are from apple breeders’ perspective as well as growers’. The aim of this thesis is to make an overview of the priorities for future apple breeding from Swedish growers view and some Nordic and Baltic apple breeder’s perspective. This is done by interviewing, via email or phone, Swedish growers and apple breeders from Sweden and some of the Nordic and Baltic countries to rank and describe what traits they find most important for future breeding of apple. Traits like good storability and tolerance or resistance to diseases are of great importance to both apple breeders and growers. Growers made it clear that frost-tolerance of the apple flower is highly wanted while breeders on their hand pointed out that a large harvest is of greater significance. To conclude there are several similarities between the answers from apple breeders and growers although some differences can be seen. However, there is an inherent problem with the system of ranking the different traits since it is a combination of them that determines whether a variety will be superior and successful.

Main title:Växtförädlingsmål för framtida äppelförädling ur förädlares och odlares perspektiv
Authors:Monell, Josefine
Supervisor:Gustavsson, Larisa and Skytte Af Sätra, Jonas and Spendrup, Sara
Examiner:Persson Hovmalm, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:växtförädling, äpple, Malus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16832
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16832
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2021 10:17
Metadata Last Modified:25 Jun 2021 04:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics