Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Ellen, 2021. Bevarande och förändring på Östra kyrkogården i Malmö : ett gestaltningsförslag för minneslunden och omgivande yta. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

I dagens urbaniserade samhälle avtar intresset för den traditionella begravningsplatsen samtidigt som trycket på stadsnära grönytor ökar. Detta har lett till att begravningsplatser i allt större utsträckning används likt parker vilket har gett upphov till konflikt. Begravningsplatser skyddas i många fall av lagar som strävar efter att bevara dess befintliga karaktär och funktion. I linje med detta är förändring av begravningsplatser utmanande samtidigt som det är nödvändigt för att tillgodose samhällets nya behov. Behovet av anpassning har bland annat uppmärksammats i Malmö där Östra kyrkogården, gestaltad av Lewerentz, står inför förändring. Begravningsplatsens minneslund och omgivande yta behöver utvecklas för att följa med i tiden medan dess ursprungliga karaktär inte får gå förlorad. Uppsatsen ämnar undersöka möjligheten till utveckling av begravnings-platser, med hänsyn till kraven för bevarande, samt den nutida synen på begravningsplatsers funktion i samhället. En litteraturstudie och ett platsbesök, på Östra kyrkogården, ligger till grund för en analys som redogör för slutsatser gällande vilka aktiviteter som bör prioriteras. Dessa sammanställs sedan i en gestaltning, av minneslunden och omgivande yta, där balansen mellan bevarande och förändring behandlas. Gestaltningen landade i förslaget ”Cirklar av liv” och stora delar av platsens befintliga karaktär har bevarats med hänsyn till dess kulturhistoriska arv. Tilläggen avser främst att gynna platsens återhämtande kvalitéer och men även tillåta rekreativ aktivitet.

,

Interest in the traditional cemetery decreases while the need for green spaces close to the city escalates in today’s urbanized society. This has led to an increasing use of cemeteries as recreational parks, which has given rise to conflict. Cemeteries are most often protected by laws that strive to preserve their existing character and function. Accordingly, reshaping cemeteries is challenging and at the same time a necessity to meet the needs of society. The need for adaptation has been noticed in Malmö, among other places, where Östra kyrkogården, designed by Lewerentz, is facing change. The memorial grove and surrounding area need to be restored and developed, to adapt to today’s society, while its original character must be preserved. This essay intends to investigate the possibility of developing cemeteries, with regard to the requirements for preservation, as well as the current view of the function of cemeteries in modern society. A literature study and a visit at the Östra kyrkogården, form a basis for the analysis that presents conclusions considering which activities should be prioritized. The memorial grove and surrounding area are then complied and interpretated in a landscape plan, and the balance between preservation and alteration is taken under consideration. The design landed in the proposal “Circles of Life” where large parts of the existing character of the place have been preserved with consideration to its cultural heritage. The additions made are primarily intended to promote the restorative qualities of the site but also allow recreational activity.

Main title:Bevarande och förändring på Östra kyrkogården i Malmö
Subtitle:ett gestaltningsförslag för minneslunden och omgivande yta
Authors:Eriksson, Ellen
Supervisor:Persson, Anna
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:begravningsplats, kyrkogård, minneslund, gestaltning, Östra kyrkogården, Sigurd Lewerentz, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500320
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500320
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2021 06:34
Metadata Last Modified:05 Oct 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics