Home About Browse Search
Svenska


Toft Möllerberg, Martin, 2021. Urbana ängar – skötsel, anläggning och problematik : en litteraturstudie av urbana grönytor. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Det här arbetet undersöker vilken problematik man kan stöta på vid anläggning och skötsel av urbana ängar. Arbetet undersöker och diskuterar även olika förslag av lösningar på dessa problem.
Genom en litteraturstudie undersöks först gräsytor och olika sorters ängar, såsom traditionella och måleriska ängar. Vidare undersöks olika metoder för anläggning och skötsel vid varje ängsyta. Kring anläggningen diskuteras erfarenheten som krävs, detta i anledning av att varje ängsyta kräver en unik anläggning beroende på miljöförhållanden.
Det redovisas olika ängstyper och var dessa bör anläggas samt vilka fördelar och nackdelar de olika ängarna kan ha. Det undersöks vad en målerisk äng kan ha för fördelar framför en perenn äng i urbana sammanhang.
Diskussionen kring skötseln problematiserar mycket runt slåttern då det är en skötselaspekt som de flesta ängar har. Kommuner, bostadsbolag och entreprenörer har höga deponeringsavgifter då de ofta inte har egna komposter. I samband med detta diskuteras olika lösningar för slåttern, såsom biogas eller kompostering.

,

This paper examines different problems with constructing and maintaining urban meadows, it also examines and discusses different propositions for solutions of these problems.
Through a literature study, grass surfaces are first examined and thereafter different kinds of meadows such as traditional meadows and ephemeral meadows. With every type of meadow different methods of construction and maintainance are investigated aswell. On the subject of construction, the need of experience is discussed since every construction is unique due to the difference of every site’s environment.
Different types of meadows are shown, with their pros and cons including most logical area for construction. It explores the pros an ephemeral meadow can have in comparison to a perennial urban meadow.
In the argumentation about maintenance, it is problematized a lot around the subject of mowing,
since it is an aspect most meadows have to deal with, the municipality, housing companies and entrepreneurs often have high costs associated with the mowing due to the lack of being able to compost. Adjacent to this, different solutions for the mowing are reviewed, such as turning it into biogas or composting.

Main title:Urbana ängar – skötsel, anläggning och problematik
Subtitle:en litteraturstudie av urbana grönytor
Authors:Toft Möllerberg, Martin
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Kristofferson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:urban äng, problematik, skötsel, anläggning, målerisk äng, örtgräsmatta, slåtter, kompost, ephemeral meadows, grass cutting, maintenance, problems, tapestry lawn, urban meadows, construction, ephemeral meadows, construction, compost
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17204
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17204
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2021 06:10
Metadata Last Modified:18 Sep 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page