Home About Browse Search
Svenska


Hagen, Johanna, 2021. Odlingsåtgärders påverkan på arbuskulär mykorrhiza hos Vitis vinifera L.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)


Full text not available

Abstract

Dagens vinodlare står inför flera utmaningar inom en snar framtid.
Klimatförändringarna skapar ett torrare klimat och tillgången på vatten blir mer
begränsad, parallellt med att fosfor blir alltmer svårtillgängligt som resurs. I detta
arbete diskuteras arbuskulär mykorrhiza (AM); dels hur AM kan spela en roll i en
mer hållbar vinodling anpassad för att möta dessa utmaningar, dels hur dess
förekomst och positiva inverkan påverkas av olika odlingsåtgärder. Tidigare studier
som berört arbuskulär mykorrhiza sammanställs och diskuteras för att visa den
potential som AM utgör för vinodlare samtidigt som komplexiteten av att tillämpa
den i ett odlingssystem lyfts fram. Arbetet visar att samtliga odlingsåtgärder som
används i dagens vinproduktion har en påverkan på AM och därmed kan begränsa
eller främja upptaget av svårtillgängliga näringsämnen och vatten. Som vinodlare
kan det vara svårt att tillämpa forskningsresultat praktiskt i odlingen eftersom de
olika variablernas inverkan är svåröverskådliga. Men genom att själv undersöka
förekomst av AM i sin odling och genom val av varsamma odlingsåtgärder kan
odlaren utifrån platsens och företagets förutsättningar lära sig om AM i förhållande
till sin egen odling.

,

Today's wine growers face several challenges. In parallel to climate change
bringing dryer climates, resources such as water and phosphorus are growing
scarce. In this work, arbuscular mycorrhiza (AM) is discussed; first, regarding its
role in a more sustainable viticulture, adapted to meet these challenges, and second;
regarding how the presence and positive impact of AM is affected by different
methods of crop management. Previous studies concerning arbuscular mycorrhiza
are compiled and discussed to show the potential that AM has for viticulture, while
at the same time highlighting the complexities of applying it in a cultivation system.
The work shows that all forms of crop management used in today's wine production
have an impact on AM and thus can limit or promote the uptake of nutrients and 5
water. As a winegrower, it can be challenging to apply research results practically
in cultivation due to the various variables affecting colonisation and its effects. By
examining the presence of AM in the own vineyard and by choosing careful crop
management, the grower can, based on the conditions of the site and the company, learn about AM in relation to the own context.

Main title:Odlingsåtgärders påverkan på arbuskulär mykorrhiza hos Vitis vinifera L.
Authors:Hagen, Johanna
Supervisor:Caspersen, Siri
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:arbuskulär mykorrhiza, vitis vinifera
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16616
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16616
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2021 10:06
Metadata Last Modified:30 Apr 2021 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics