Home About Browse Search
Svenska


Dehghannejad, Mohammadreza, 2021. Value capturing through business model adaptations to sustainability : case studies from the primary production stage of the Swedish agri-food supply chain. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Incomplete competition in the agri-food supply chain is a concern for many weaker actors, such as farmers. This qualitative study is done to develop an understanding of how business model innovation in farm businesses changes farmers’ perceived satisfaction with supply chain value capture. Empirical data come from seven case studies of active conventional and organic grain farmers in four Swedish provinces. Inspired by grounded theory, a cross-case and constant comparative analysis is done with abductive coding using Word and Excel to achieve the results. It is found that Lantmännen, as the largest grain organization in Sweden, has been able to implement the philosophy of an agricultural cooperative by creating dynamism in the grain supply chain and providing better bargaining power for farmers to capture more value. However, the cooperative’s standard supply chain, offers better opportunities to conventional farmers than organic ones, leading organic farmers to seek alternative channels that are less centralized in bulk production. Findings also suggest that the cooperative, due to their challenging bargaining position with large retail actors, could only marginally increase the power of producers. It is shown that since farmers are not satisfied with supply chain value capture, much of their business model innovation is directed towards finding alternative sales channels.

,

Ofullständig konkurrens i livsmedelskedjan för jordbruksprodukter är en oro för många svagare aktörer, såsom jordbrukare. Syftet med denna kvalitativa studie är att utveckla en förståelse för hur affärsmodellinnovation i jordbruksföretag förändrar jordbrukarnas upplevda tillfredsställelse med att fånga värdet i leveranskedjan. Empiriska data härstammar från sju fallstudier av aktiva konventionella spannmålsodlare i fyra svenska provinser. Insprirerad av “grounded theory”, “a cross-case” och “constant comparative” har analys utförts med “abductive” kodning med hjälp av användning av Word samt Excel för att uppnå resultat. Man har funnit att Lantmännen, som den största spannmålsorganisationen i Sverige, har kunnat implementera filosofin om ett jordbrukskooperativ genom att skapa dynamik i spannmålsförsörjningskedjan och ge bättre förhandlingsstyrka för lantbrukare att fånga mer värde. Dock erbjuder andelslagets standardleverantörskedja bättre möjligheter för konventionella jordbrukare än ekologiska, vilket leder till att ekologiska jordbrukare söker alternativa kanaler som är mindre centraliserade i bulkproduktion. Resultaten tyder också på att kooperativet på grund av sin utmanande förhandlingsposition med stora detaljhandelsaktörer bara kunde öka producenternas makt marginellt. Det visas att eftersom jordbrukare inte är nöjda med försörjningskedjan, är mycket av deras affärsmodellinnovation inriktad på att hitta alternativa försäljningskanaler.

Main title:Value capturing through business model adaptations to sustainability
Subtitle:case studies from the primary production stage of the Swedish agri-food supply chain
Authors:Dehghannejad, Mohammadreza
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Gaddefors, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1342
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM031 Agricultural Economics and Management - Master's Programme, 120.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:business model innovation, value creation, value capture, supply chain, conventional farmers, organic farmers, Lantmännen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16495
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16495
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Cropping patterns and systems
Language:English
Deposited On:02 Mar 2021 09:11
Metadata Last Modified:03 Mar 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page