Home About Browse Search
Svenska


Flyrin, Alicia and Hägglund, Felicia, 2021. Träning av varmblodiga travhästar : en kartläggning hos fem svenska travtränare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den varmblodiga travhästen tävlar i hastigheter upp mot 50 kilometer i timmen. Under ett lopp förväntas hästarna springa flera kilometer med en maximal hjärtfrekvens. Den moderna travhästen har ett effektivt rörelsemönster, som är framavlad så att den ska kunna springa i höga hastigheter. Det innebär att några av den moderna travtränarens uppgift är att utveckla hästarnas kardiovaskulära och muskuloskeletala förmågan. Ett verktyg för att utvärdera och kontrollera träningsintensitet och träningsmängd är en hjärtfrekvensmätare, vilket mäter hjärtfrekvens, hastighet samt distans under träning. Informationen kring verksamma travtränares träningsmetoder-, distanser- samt hjärtfrekvens vid träning av varmblodiga travhästar har varit begränsad. Syftet med studien var att kartlägga träning av varmblodiga travhästar i A-träning. Totalt 32 varmblodiga travhästar ingick i kartläggningen. Hästarna var i träning hos fem travtränare. Dessa hästar tränade två hög intensiva träningspass i veckan. Under dessa högintensiva träningspass användes två hjärtfrekvensmätare hos varje tränare på några av deras hästar, under totalt tre veckors tid. Hjärtfrekvensmätarna samlade in information så som distanser, hästarnas hjärtfrekvens under hela träningen samt hastigheten vid träning.

Resultatet visade att hästarna arbetade med varierande träning beroende på kön. Hastigheten i träning skiljde sig åt beroende på kön, där stona tränade i långsammare hastigheter än hingstarna (9 m/s respektive 11 m/s). Den maximala hjärtfrekvensen i träning skiljde sig också åt beroende på kön, där hingstarna hade en högre maximal hjärtfrekvens vid träning än ston och valacker. Hos hingstarna var den maximala hjärtfrekvensen i träning 231spm medan valacker hade 224 spm och ston 220 spm. Det fanns ingen signifikant skillnad i hastighet, distans eller hjärtfrekvens över 180- respektive 200 spm under träning beroende på ålder hos hästarna. Hjärtfrekvensen varierade beroende på val av träningsmetod. Vid träning i backe tränade hästarna under längst tid med en hjärtfrekvens över 180 spm i jämförelse med träning på bana/rakbana samt tryckvagn. Hastigheten under träning var signifikant lägre vid träning med tryckvagn i jämförelse med övriga träningsmetoder.

,

During a race, the Swedish Standardbred can run up to 50 kilometers per hour. They are expected to trot several kilometers with a maximum speed and heart rate. Breeding of standardbred horses has reached a level where the horses can run at faster speeds than before, the primary goal for the trainer is therefore to achieve a well-developed cardiovascular capacity. A heart rate monitor measures heart rate, speed and distance during training. Today there is a lack of information regarding training of Standardbred horses in Sweden. The purpose of this study was therefore to survey the training of Standardbred horses trained by professional horse trainers. A total of 32 horses participated in the study, trained by five different trainers. The horses trained a program of high intensity training two times a week. Heart rate monitors were used during every high intensity session for a total period of three weeks. Information was collected such as distances during training, heart rates over 180 and 200 bpm (beats per minute) and speed.

The result showed that the horses were trained different depending on gender. The mares trained on slower velocities than stallions (9 m/s in compared to 11 m/s). There was a difference between stallions, mares and geldings on maximum heart rate during training. The maximum heart rate during training of stallions was 231 bpm, geldings had a maximum heart rate of 224 bpm and mares had a heart rate of 220 bpm. There was no significant difference between age of the horses when it came to trained distance and heart rates over 180 bpm and 200 bpm. Heart rates varied depending on training method. Training uphill generated an increase of the time horses trained with a heart rate over 180 bpm (compared to training on a race track or with a heavier speedcart). When it came to velocity in training there was a significant difference between training methods. Resistance training (with a heavier speedcart) generated lower speeds in comparison to the other training methods. It turned out that all trainers, trained their horses with a heart rate over 200 bpm regardless of training method.

Main title:Träning av varmblodiga travhästar
Subtitle:en kartläggning hos fem svenska travtränare
Authors:Flyrin, Alicia and Hägglund, Felicia
Supervisor:Connysson, Malin
Examiner:Jansson, Anna
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 135
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:varmblodig travhäst, hjärtfrekvens, träning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17336
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17336
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:28 Oct 2021 10:46
Metadata Last Modified:29 Oct 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics