Home About Browse Search
Svenska


Rönnegård, Signe, 2021. Vem får bestämma över skogen? : en analys av samverkan i regionala skogsstrategier. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
978kB

Abstract

2018 beslutade regeringen att varje län ska låta skogliga aktörer samverka för att ta fram regionala skogsstrategier. Det finns många perspektiv på vad skogen bör användas till, där särskilt motsättningarna mellan miljöhänsyn och produktion varit föremål för debatt. Den här studien analyserar därför skogsstrategierna med syftet att öka kunskapen om hur samverkan används som skogspolitiskt styrmedel. Särskilt fokus ligger på vilket utrymme olika hållbarhetsaspekter får, samt förutsättningarna för ett jämlikt deltagande. För att studera detta har en processpårning utförts, med fördjupning av strategiprocessen i Skåne, Dalarna och Västerbotten. Materialet består av intervjuer med tjänstepersoner samt skriftliga källor.
Studien synliggör en statlig förhoppning om att dialogen i de regionala skogsstrategierna ska minska polariseringen mellan aktörerna. Analysen av strategiprocessen i länen pekar på att en alltför snäv inkludering av intressen underminerar förtroendet för samverkan. Det är därför viktigt att involvera aktörer som speglar både sociala, miljömässiga, kulturella och ekonomiska värden. Men aktörerna deltar inte på lika villkor. Särskilt ekonomiska intressen, framförallt produktionsintressen, värderas högre än andra av de som är ansvariga för strategin. Företrädare för dessa intressen har även ofta fått positioner i strategiprocessen med mer makt än övriga deltagare. För att strategierna ska ta vara på viktiga samhällsintressen borde därför även skogarnas sociala, kulturella och miljömässiga värden erkännas. Dessa aspekter företräds ofta av mindre resursstarka aktörer. För att uppnå ett jämlikt deltagande behöver processen anpassas, så att samtliga intressen ges lika möjligheter till inflytande.

,

In 2018, the Swedish government initiated the regional forest programs, encouraging each county to gather stakeholders in dialogue processes. The forest has been debated by stakeholders with different views on how it should be managed, with strong tensions between conservation and production values. This study aims to increase the knowledge regarding the role of collaborative governance in forest policy, by analyzing the regional forest programs. Dimensions of sustainability and equal participation in the forest programs are extra highlighted. The study was carried out through a process tracing, with examples from the process in Dalarna, Skåne, and Västerbotten county. The empirical data consists of interviews with officials within Swedish authorities and written material.
The findings show that state-level politicians expect the dialogue to reduce conflicts of interest. Regarding organization and participation, both economic, social, cultural, and environmental values should be involved to create a legitimate process. However, the stakeholders do not participate on equal terms. Especially economic and production-oriented interests are valued higher than other interests by the officials. These stakeholders have in the three counties in focus gained positions with more influence than non-economic interests. Social, cultural, and environmental values should be recognized to a greater extent if the strategy aims to address important societal interests. These aspects are often represented by stakeholders with less access to financial resources, which exclude them from participation. To achieve equal representation, the process must include tools that compensate for these power asymmetries.

Main title:Vem får bestämma över skogen?
Subtitle:en analys av samverkan i regionala skogsstrategier
Authors:Rönnegård, Signe
Supervisor:Westholm, Erik and Nordlund, Isabel
Examiner:Asztalos Morell, Ildikó
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:samverkansstyrning, skogspolitik, nationella skogsprogrammet, regionala skogsstrategier, deltagande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500305
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500305
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2021 06:15
Metadata Last Modified:24 Aug 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics