Home About Browse Search
Svenska


Wallander, Stina, 2021. Testosterons betydelse för hanhundens fertilitet : kan analys av dess serumkoncentration bidra till fertilitetsdiagnostik?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Vid avel av hundar är det viktigt med en god fruktsamhet för att få en bred avelsbas. För utvärdering
av fertilitet hos handhudar används ofta analys av ejakulat. I denna studie analyseras även serumkoncentration av testosteron för att se om det är en koppling mellan den och spermakvaliteten eller
en hanhunds fertilitet. Testosteron är hanars främsta könshormon och har setts påverka exempelvis
spermiebildning, libido och förmåga att ejakulera. Mycket diskussion har förts kring om testosteron
i serum kan användas i fertilitetsdiagnostiken, vilket här undersöks. Som komplement till testosteron analyseras även bärarproteinet sex hormone bidning blobuline (SHBG) som binder till testosteron och gör den bundna fraktionen inaktiv. Genom detta räknas ett free androgen index (FAI) ut,
vilket ger en uppskattning av den fria fraktionen och därmed biologiskt aktiva koncentrationen testosteron. Även koncentrationen canine prostate specific esterase (CPSE) som utsöndras av prostata
har mätts i serum. Detta då prostata är ett av testosterons främsta mål och en ökad halt av motsvarande prostatamarkör hos människa visat sig korrelera med en ökad mängd fritt testosteron.
Studiepopulationen bestod av 65 intakta hanhundar i varierande ålder av rasen berner sennen.
Detta är en ras som upplever fruktsamhetsproblem i sin avel. Blodprov, spermaprov och en andrologisk undersökning gjordes vid ett och samma tillfälle.
Vid analys av resultaten sågs ett signifikant samband mellan sjunkande FAI och stigande ålder,
mellan CPSE och förekomst av erytrocyter i ejakulerat samt mellan ökad halt CPSE och stigande
ålder. 63 av hundarna hade CPSE-koncentrationer som tyder på att de har en prostataförstoring. Inga
hormoner var i denna studie signifikant relaterade till spermiedefekter. Slutsats som dras är att FAI
är ett potentiellt värdefullt mått att använda sig av vid analyser av testosteron i serum, samt att denna
studiepopulation troligtvis är överrepresenterad avseende prostatapatologier. För vidare analyser bör
prostatastudier av berner sennen kompletteras med en ultraljudundersökning av prostata.

,

To maintain a healthy selection for breeding, it’s important that dogs have a good fertility. To evaluate the male dog’s fertility a sperm sample is usually collected and analyzed. In this study a blood
sample for analysis of concentration of testosterone in serum has also been collected. These samples
have been analyzed to evaluate if any correlation between hormones in serum and semen quality
can be found, or if the hormone seems to affect the male dog’s fertility in other ways.
Testosterone is the most important sex hormone of the male and has been known to affect the
production of sperm, the ability to ejaculate and libido. In the blood stream testosterone is to some
extent bound to carrier-proteins, the most important being sex hormone binding globulin (SHBG).
Measurements of SHBG helps evaluate the free fraction of testosterone. Testosterone has a big impact on the function of the prostate, and to evaluate the prostate canine prostate specific esterase
(CPSE) has also been measured in serum. The prostate also affects the sperm since it constitutes the
main volume of the ejaculate.
The population of the study consisted of 65 Bernese mountain dogs of various ages. Bernese
mountain dogs have decreasing number of pregnant bitches after mating and the breed club is therefore motivated to evaluate the breed’s fertility. Blood and semen samples were collected from each
dog, the owner answered questions about each individual’s health, and an andrological evaluation
was made.
A significant correlation was found between the free fraction of testosterone and age, and between CPSE and both semen containing erythrocytes and increasing age. No significant results could
be found when comparing analytes in the blood with sperm defects. Sixty-three of the dogs had
CPSE concentrations indicating an enlarged prostate. The non-bound testosterone fraction seems to
be a promising measurement and should be considered for use in further studies. If further analyses
are to be done in the breed considering their prostate-health, an ultrasound could be of interest.

Main title:Testosterons betydelse för hanhundens fertilitet
Subtitle:kan analys av dess serumkoncentration bidra till fertilitetsdiagnostik?
Authors:Wallander, Stina
Supervisor:Ström Holst, Bodil and Hallberg, Ida
Examiner:Axner, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:testosteron, SHBG, FAI, CPSE, spermier, fertilitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16506
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16506
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:11 Mar 2021 09:13
Metadata Last Modified:01 Sep 2022 23:15

Repository Staff Only: item control page