Home About Browse Search
Svenska


Levin, Ingrid, 2021. Underväxtens påverkan på stubbhöjd och skador i förstagallring : the effect of undergrowth on stump height and damages in first thinning. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Årligen gallras det runt 300 000 hektar i Sverige. Det ekonomiska utfallet vid en gallring påverkas märkbart av skördarens produktivitet och kostnad. Medelstamsvolymen i en gallring har stor påverkan på skördarens produktivitet. En ytterligare faktor som påverkar produktiviteten är potentiell underväxt som finns i beståndet. Skördarens produktivitet i ett bestånd med kraftig underväxt (>10 000 stammar per hektar) kan vara upp till 34 % lägre jämfört med bestånd med lite underväxt eller underväxtröjda bestånd. Vidare försämras sikten i bestånd med mycket underväxt och hindrar ansättningen av skördaraggregatet vid trädstammen. Stamtäta bestånd löper också en högre risk för uppkomst av stamskador vid gallringen. Syftet med studien var att undersöka om mängden underväxt har någon påverkan på stubbhöjd av de bortgallrade träden i en förstagallring, samt om skadeandelen ökar på huvudstammarna i underväxttäta bestånd. Studien genomfördes genom en fältinventering med provyteinventering i sju olika bestånd. Resultatet från studien visar att det finns ett signifikant samband mellan underväxt och stubbhöjd. När underväxten är 1000 stammar/hektar är medelstubbhöjden mellan 3–11 cm och när underväxten är 5000 stammar/hektar är medelstubbhöjden mellan 15–25 cm. Underväxten hade däremot ingen signifikant påverkan på andelen stamskador i bestånden. Stamskador återfanns på 8,9 % av alla stammar i medeltal. Andelen inkluderar alla skador, mindre och större än 15 cm2. Skador större än 15 cm2 återfanns på 3,9 % av alla stammar. Trots den höga andelen skador fanns det inget som tyder på att ökad andel underväxt har en signifikant påverkan på skadeandelen. Fler studier inom ämnet krävs för att veta om resultatet ser liknade ut på fler geografiska områden.

,

Around 300 000 hectares of forestland are thinned in Sweden annually. The financial outcome of a thinning is significantly affected by the harvester’s productivity and cost. The average stem volume in the forest site has a major impact on the harvester’s productivity. An additional factor that affects the productivity is potential undergrowth in the stand. The harvester’s productivity in a stand with dense undergrowth (>10 000 stems/hectare) can be up to 34% lower compared to stands with little undergrowth or stands where a pre-clearance has been performed. Furthermore, visibility in stands with a lot of undergrowth impairs and hinders the application of the harvester head at the tree stem. Dense stands also run a higher risk of stem damage during thinning. The purpose of the study was to investigate whether the amount of undergrowth has any effect on the stump height of the removed trees in a first thinning, and whether the damage proportion increases on the main stems in undergrowth dense stands. The study was conducted through a field inventory with sample plots in seven different stands. The result from the study show that undergrowth has a significant effect on stump height, the stumps become higher where the proportion of undergrowth is high. When the undergrowth proportion is 1000 stems/hectare the mean stump height is between 3 – 11 cm and when the proportion is 5000 stems/hectare the mean stump height is between 15 – 25 cm. On the other hand, the result shows that there is no indication that an increased proportion of undergrowth has a significant effect on the proportion of stem damages in the stands. A total of 8.9% of stem damages were found across all stands. The level of damages includes all damages, smaller and larger than 15 cm2. Damages lager than 15 cm2 were found on 3.9 % of all stems. Despite the high proportion of damages in the study, there is no significant indication that undergrowth has an effect.
Further studies in the subject are needed to determine if the results are similar in other geographical areas.

Main title:Underväxtens påverkan på stubbhöjd och skador i förstagallring
Subtitle:the effect of undergrowth on stump height and damages in first thinning
Authors:Levin, Ingrid
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Kronholm, Thomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2021:4
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:fältstudie, undervegetation, höga stubbar, stamskador
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16654
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16654
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2021 08:30
Metadata Last Modified:18 May 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics