Home About Browse Search
Svenska


Häberle, Zoé Marina, 2021. Elektroniska övervakningssystem inom fiskeri : jämförelse mellan två olika kamerasystem och observatör ombord inom småskaligt fiske. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Elektroniska övervakningssystem, som består utav kamera och sensorer, används allt mer inom
fisket. Syftet är att samla in data om fiskeaktiviteter. Elektroniska övervakningssystem används
framförallt på stora fiskefartyg och tidigare forskning har främst riktats mot dessa, trotts att små
fiskebåtar utgör en stor del av fiskeindustri. På små fiskebåtar används oftast observatörer ombord,
för att samla in data om fiskeaktiviteter. Tidigare forskning har visat att elektroniska
övervakningssystem kan vara ett bra alternativ, eftersom det är billigare och mindre tidskrävande.
I den här studien jämförs två olika elektroniska övervakningssystem, samt observatör ombord.
Studien utförs inom småskaligt garnfiske på den svenska västkusten. Syftet med den här studien är
avgöra huruvida elektroniska övervakningssystem kan vara ett alternativ till observatör ombord,
för att samla in data vid fiskeaktiviteter inom småskaligt fiske.
Studiens resultat visade att de elektroniska övervakningssystemen lyckades bättre med att beräkna
antalet fiskar i nätet, medan observatör ombord dokumenterade ett lägre antal individer. De
elektroniska övervakningssystemen kunde dessutom dokumentera ett större antal dropouts än
observatören ombord. Dropout är fisk som ramlar ur nätet innan den kommit överbord. Observatör
ombord registrerade 27% - 35% av dropout som elektroniska övervakningssystem registrerade.
Observatören ombord lyckades emellertid bättre med att identifiera de arter som fångats i näten.
Observatören kunde artbestämma samtliga individer. På filmerna av de båda kamerasystemen var
20% respektive 32% av fiskarna inte identifierbara. Att observatörer ombord är bättre med
artidentifikation än analyspersoner med videon från elektroniska övervakningssystem, bekräftas
också från andra studier som har gjorts. Både elektroniska övervakningssystem och observatören
ombord lyckades dokumentera den rödlistade tumlare Phocoena phocoena som hamnade i nötet
under den period när studiens data samlades in. I jämförelsen mellan elektroniska
övervakningssystem och observatör ombord visade studien en stor skillnad i hur lång tid som
läggs på dataanalysen. Analys av filmer från elektroniska övervakningssystem tar 3-5 timmar.
Observatörer använder minst 16 timmar för analys, vilket inkluderar förberedelser och resa till och
från hamnen. Resultat bekräftar tidigare forskning, som visat att observatör ombord är en mer
tidskrävande lösning. Studiens slutsats är att båda de elektroniska övervakningssystemen är ett
rimligt alternativ till observatörer ombord, för att dokumentera fiskeaktiviteter inom småskaligt
fiske.

Main title:Elektroniska övervakningssystem inom fiskeri
Subtitle:jämförelse mellan två olika kamerasystem och observatör ombord inom småskaligt fiske
Authors:Häberle, Zoé Marina
Supervisor:Fetterplace, Lachlan and Königson, Sara
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:elektroniska övervakningssystem, småskaligt fiske
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16755
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16755
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fisheries production
Language:Swedish
Deposited On:11 Jun 2021 11:01
Metadata Last Modified:12 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page